»   لیگ جهانی والیبال, ویژه ورزشی, یک خبر ویژه  »   لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
۵ خرداد ۱۳۹۷ , ساعت ۱۴:۳۰

لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۸

لیگ ملت‌های والیبال : برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۸

مرحله مقدماتی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۸ که از امسال لیگ ملت‌های والیبال نام دارد، از چهارم خردادماه آغاز می شود و تیم ملی والیبال ایران در پنج هفته این رقابت ها به مصاف ۱۵ تیم شرکت کننده می رود.

لیگ جهانی والیبال یکی از رویدادهای مهم سال ۲۰۱۸ والیبال است که در دو گروه مردان و زنان برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران به همراه ۱۵ تیم دیگر در گروه مردان این رقابت ها شرکت می کند.

مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ مردان از چهارم خردادماه شروع می شود و تا سوم تیرماه در ۲۰ گروه پیگیری می شود.

برنامه کامل دیدارهای لیگ جهانی والیبال (لیگ ملت‌های والیبال) در دور مقدماتی به وقت تهران به قرار زیر است:

 

لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۸

مرحله مقدماتی
۱st۲nd۳rd۴th۵th
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
آرژانتین
آمریکا
۲
۳
۲۷
۲۵
۲۶
۲۴
۲۴
۲۶
۲۱
۲۵
۱۰
۱۵
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
چین
بلغارستان
۲
۳
۱۸
۲۵
۲۵
۱۸
۲۵
۱۹
۱۷
۲۵
۱۱
۱۵
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
لهستان
کره جنوبی
۳
۰
۲۵
۲۰
۲۵
۱۸
۲۵
۲۱
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
آلمان
ایتالیا
۱
۳
۱۸
۲۵
۱۹
۲۵
۲۵
۲۳
۲۰
۲۵
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
استرالیا
ژاپن
۱
۳
۱۸
۲۵
۱۵
۲۵
۲۵
۲۳
۱۷
۲۵
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
روسیه
کانادا
۳
۰
۲۶
۲۴
۲۵
۱۴
۲۵
۱۹
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
صربستان
برزیل
۰
۳
۲۲
۲۵
۲۲
۲۵
۲۴
۲۶
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
فرانسه
ایران
۳
۱
۲۵
۲۰
۲۴
۲۶
۲۵
۲۰
۲۵
۱۷
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
بلغارستان
آمریکا
۱
۳
۱۹
۲۵
۲۵
۲۲
۱۹
۲۵
۲۰
۲۵
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
چین
آرژانتین
۳
۰
۲۵
۲۲
۲۵
۲۱
۲۵
۱۸
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
لهستان
روسیه
۳
۰
۲۵
۱۵
۲۵
۲۳
۲۵
۲۳
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
ایتالیا
برزیل
۳
۲
۱۸
۲۵
۲۵
۱۹
۲۵
۲۱
۲۴
۲۶
۱۵
۸
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
استرالیا
ایران
۰
۳
۲۳
۲۵
۲۳
۲۵
۲۱
۲۵
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
آلمان
صربستان
۱
۳
۲۵
۱۹
۲۱
۲۵
۱۶
۲۵
۱۴
۲۵
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
media 11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
کانادا
کره جنوبی
۳
۰
۲۵
۲۰
۲۵
۱۷
۲۵
۱۹
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
فرانسه
ژاپن
۳
۱
۲۵
۱۶
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۵
۲۲
info11 - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
بلغارستان
آرژانتین
۱۲:۳۰
چین
آمریکا
۱۶:۰۰
ایران
ژاپن
۱۷:۳۰
لهستان
کانادا
۱۸:۳۰
برزیل
آلمان
۱۸:۳۰
فرانسه
استرالیا
۲۰:۳۰
ایتالیا
صربستان
۲۱:۳۰
کره جنوبی
روسیه
۲۱:۳۰
جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
استرالیا
روسیه
۱۸:۳۰
لهستان
فرانسه
۱۸:۳۰
ژاپن
آمریکا
۱۹:۴۵
چین
آلمان
۲۱:۳۰
بلغارستان
صربستان
۲۱:۳۰
برزیل
کره جنوبی
۲۲:۳۵
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
کانادا
ایتالیا
۰۱:۴۰
آرژانتین
ایران
۰۴:۴۰
برزیل
ژاپن
۱۶:۰۵
لهستان
چین
۱۸:۳۰
روسیه
صربستان
۱۸:۳۰
کره جنوبی
آمریکا
۱۸:۴۰
آلمان
فرانسه
۲۱:۳۰
بلغارستان
استرالیا
۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
ایران
ایتالیا
۰۱:۴۰
آرژانتین
کانادا
۰۴:۴۰
کره جنوبی
ژاپن
۱۷:۳۵
لهستان
آلمان
۱۸:۳۰
صربستان
استرالیا
۱۸:۳۰
برزیل
آمریکا
۲۰:۱۰
بلغارستان
روسیه
۲۱:۳۰
فرانسه
چین
۲۱:۳۰
ایران
کانادا
۲۳:۴۰
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
آرژانتین
ایتالیا
۰۲:۴۰
جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
ایتالیا
لهستان
۱۱:۱۰
ژاپن
بلغارستان
۱۴:۴۰
چین
ایران
۱۶:۰۰
روسیه
برزیل
۱۸:۳۰
آرژانتین
صربستان
۱۹:۳۰
فرانسه
کره جنوبی
۲۲:۳۰
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
آلمان
آمریکا
۰۱:۱۰
کانادا
استرالیا
۰۴:۱۰
ایتالیا
بلغارستان
۰۸:۱۰
ژاپن
لهستان
۱۱:۴۰
ایران
برزیل
۱۶:۰۰
روسیه
چین
۱۸:۳۰
کره جنوبی
صربستان
۱۹:۳۰
فرانسه
آرژانتین
۲۲:۳۰
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
آمریکا
استرالیا
۰۰:۴۰
کانادا
آلمان
۰۳:۴۰
بلغارستان
لهستان
۰۶:۴۰
ژاپن
ایتالیا
۱۰:۱۰
چین
برزیل
۱۶:۰۰
کره جنوبی
آرژانتین
۱۷:۳۰
روسیه
ایران
۱۸:۳۰
فرانسه
صربستان
۲۰:۳۰
استرالیا
آلمان
۲۱:۴۰
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
کانادا
آمریکا
۰۰:۴۰
جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
چین
ایتالیا
۱۱:۳۰
کره جنوبی
استرالیا
۱۳:۳۰
کانادا
برزیل
۱۷:۰۰
بلغارستان
فرانسه
۲۰:۰۰
آلمان
ژاپن
۲۰:۳۰
آرژانتین
روسیه
۲۳:۰۰
شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
لهستان
ایران
۰۳:۰۰
آمریکا
صربستان
۰۵:۳۰
کره جنوبی
ایتالیا
۰۹:۳۰
استرالیا
چین
۱۲:۳۰
فرانسه
برزیل
۱۷:۰۰
آلمان
آرژانتین
۱۸:۳۰
بلغارستان
کانادا
۲۰:۰۰
روسیه
ژاپن
۲۱:۳۰
ایران
صربستان
۲۳:۳۰
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آمریکا
لهستان
۰۵:۰۰
کره جنوبی
چین
۰۹:۳۰
ایتالیا
استرالیا
۱۲:۳۰
ژاپن
آرژانتین
۱۴:۳۰
فرانسه
کانادا
۱۷:۰۰
آلمان
روسیه
۱۷:۳۰
بلغارستان
برزیل
۲۰:۰۰
لهستان
صربستان
۲۱:۳۰
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آمریکا
ایران
۰۳:۰۰
جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
کانادا
صربستان
۱۲:۳۰
لهستان
آرژانتین
۱۳:۱۰
بلغارستان
آلمان
۱۵:۳۰
استرالیا
برزیل
۱۵:۴۰
چین
ژاپن
۱۶:۰۰
ایران
کره جنوبی
۱۸:۰۰
آمریکا
فرانسه
۲۰:۰۰
ایتالیا
روسیه
۲۳:۰۰
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
استرالیا
آرژانتین
۱۲:۱۰
ژاپن
صربستان
۱۲:۳۰
برزیل
لهستان
۱۴:۴۰
آلمان
کره جنوبی
۱۵:۳۰
چین
کانادا
۱۶:۰۰
ایران
بلغارستان
۱۸:۰۰
آمریکا
روسیه
۲۰:۰۰
ایتالیا
فرانسه
۲۳:۰۰
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
برزیل
آرژانتین
۰۶:۴۰
استرالیا
لهستان
۰۹:۴۰
ژاپن
کانادا
۱۲:۳۰
بلغارستان
کره جنوبی
۱۵:۳۰
چین
صربستان
۱۶:۰۰
ایران
آلمان
۱۸:۰۰
فرانسه
روسیه
۲۰:۰۰
ایتالیا
آمریکا
۲۳:۰۰

 

Volleyball actu annonce - لیگ ملت‌های والیبال: برنامه بازی های لیگ جهانی والیبال 2018

 

زمان بازی های لیگ ملت های والیبال

بدین ترتیب گروه بندی، میزبان ها و برنامه کامل دور مقدماتی به وقت تهران به قرار زیر است:

** هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال: چهارم تا ششم خرداد

گروه یک: فرانسه(میزبان)، ژاپن، استرالیا و ایران

گروه دوم: چین(میزبان)، آمریکا، آرژانتین و بلغارستان

گروه سوم: لهستان(میزبان)، کانادا، روسیه و کره جنوبی

گروه چهارم: صربستان(میزبان)، ایتالیا، آلمان و برزیل

جمعه چهارم خردادماه:

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: آرژانتین – آمریکا

ساعت ۱۶: چین – بلغارستان

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: لهستان – کره

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه: استرالیا – ژاپن

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه: آلمان – ایتالیا

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: روسیه – کانادا

ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – ایران

ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه: صربستان – برزیل

شنبه پنجم خردادماه:

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: بلغارستان – آمریکا

ساعت ۱۶: چین – آرژانتین

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: لهستان – روسیه

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: ایتالیا – برزیل

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه: استرالیا – ایران

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: کانادا – کره

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: آلمان – صربستان

ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – ژاپن

یکشنبه ششم خردادماه:

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: بلغارستان – آرژانتین

ساعت ۱۶: چین – آمریکا

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه: ایران – ژاپن

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: لهستان – کانادا

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: برزیل – آلمان

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – استرالیا

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: کره – روسیه

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: ایتالیا – صربستان

** هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال: ۱۱ تا ۱۴ خرداد

گروه پنجم: بلغارستان(میزبان)، صربستان، روسیه و استرالیا

گروه ششم: برزیل(میزبان)، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی

گروه هفتم: آرژانتین(میزبان)، کانادا، ایتالیا و ایران

گروه هشتم: لهستان(میزبان)، آلمان، چین و فرانسه

جمعه یازدهم خردادماه:

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: لهستان – فرانسه

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: استرالیا – روسیه

ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه: ژاپن – آمریکا

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: چین – آلمان

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: بلغارستان – صربستان

ساعت ۲۲ و ۳۵ دقیقه: برزیل – کره

شنبه دوازدهم خردادماه:

ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد: کانادا – ایتالیا

ساعت ۴ و ۴۰ دقیقه بامداد: آرژانتین – ایران

ساعت ۱۶ و پنج دقیقه: برزیل – ژاپن

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: لهستان – چین

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: روسیه – صربستان

ساعت ۱۸ و ۴۰ دقیقه: کره – آمریکا

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: آلمان – فرانسه

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: بلغارستان – استرالیا

یکشنبه سیزدهم خردادماه:

ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد: ایران – ایتالیا

ساعت ۴ و ۴۰ دقیقه بامداد: آرژانتین – کانادا

ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه: کره – ژاپن

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: لهستان – آلمان

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: صربستان – استرالیا

ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه: برزیل – آمریکا

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – چین

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: بلغارستان – روسیه

ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه: ایران – کانادا

دوشنبه چهاردهم خردادماه:

ساعت ۲ و ۴۰ دقیقه بامداد: آرژانتین – ایتالیا

** هفته سوم: ۱۸ تا ۲۱ خرداد

گروه نهم: کانادا(میزبان)، آمریکا، آلمان و استرالیا

گروه دهم: ژاپن(میزبان)، لهستان، ایتالیا و بلغارستان

گروه یازدهم: روسیه(میزبان)، چین، ایران و برزیل

گروه دوازدهم: فرانسه(میزبان)، صربستان، آرژانتین و کره جنوبی

جمعه ۱۸ خردادماه:

ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه: ایتالیا – لهستان

ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه: ژاپن – بلغارستان

ساعت ۱۶: چین – ایران

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: روسیه – برزیل

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه: آرژانتین – صربستان

ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – کره

شنبه ۱۹ خردادماه:

ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد: آلمان – آمریکا

ساعت ۴ و ۱۰ دقیقه بامداد: کانادا – استرالیا

ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه صبح: ایتالیا – بلغارستان

ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه: ژاپن – لهستان

ساعت ۱۶: ایران – برزیل

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: روسیه – چین

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه:کره – صربستان

ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – آرژانتین

یکشنبه ۲۰ خردادماه:

ساعت ۴۰ دقیقه بامداد: آمریکا – استرالیا

ساعت ۳ و ۴۰ دقیقه بامداد: کانادا – آلمان

ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه صبح: بلغارستان – لهستان

ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه: ژاپن – ایتالیا

ساعت ۱۶: چین – برزیل

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه: کره – آرژانتین

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: روسیه – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – صربستان

ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه: استرالیا – آلمان

دوشنبه ۲۱ خردادماه:

ساعت ۴۰ دقیقه بامداد: کانادا – آمریکا

** هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال: ۲۵ تا ۲۸ خرداد

گروه سیزدهم: کره جنوبی(میزبان)، ایتالیا، چین و استرالیا

گروه چهاردهم: آلمان(میزبان)، روسیه، آرژانتین و ژاپن

گروه پانزدهم: آمریکا(میزبان)، صربستان ، لهستان و ایران

گروه شانزدهم: بلغارستان(میزبان)، برزیل، کانادا و فرانسه

جمعه ۲۵ خردادماه:

ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه: چین – ایتالیا

ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه: کره – استرالیا

ساعت ۱۷: کانادا – برزیل

ساعت ۲۰: بلغارستان – فرانسه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: آلمان – ژاپن

ساعت ۲۳: آرژانتین – روسیه

شنبه ۲۶ خردادماه:

ساعت ۳ بامداد: لهستان – ایران

ساعت ۵ و ۳۰ بامداد: آمریکا – صربستان

ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه: کره – ایتالیا

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: استرالیا – چین

ساعت ۱۷: فرانسه – برزیل

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: آلمان – آرژانتین

ساعت ۲۰: بلغارستان – کانادا

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: روسیه – ژاپن

ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه: ایران – صربستان

یکشنبه ۲۷ خردادماه:

ساعت پنج بامداد: آمریکا – لهستان

ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه: کره – چین

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: ایتالیا – استرالیا

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: ژاپن – آرژانتین

ساعت ۱۷: فرانسه – کانادا

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه: آلمان – روسیه

ساعت ۲۰: بلغارستان – برزیل

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: لهستان – صربستان

دوشنبه ۲۸ خردادماه:

ساعت ۳ بامداد: آمریکا – ایران

** هفته پنجم لیگ ملت‌های والیبال: یکم تا سوم تیرماه

گروه هفدهم: استرالیا(میزبان)، برزیل، لهستان و آرژانتین

گروه هیجدهم: چین(میزبان)، صربستان، کانادا و ژاپن

گروه نوزدهم: ایران(میزبان)، آلمان، بلغارستان و کره جنوبی

گروه بیستم: ایتالیا(میزبان)، فرانسه، آمریکا و روسیه

جمعه یکم تیرماه:

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: کانادا – صربستان

ساعت ۱۳ و ۱۰ دقیقه: لهستان – آرژانتین

ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه: بلغارستان – آلمان

ساعت ۱۵ و ۴۰ دقیقه: استرالیا – برزیل

ساعت ۱۶: چین – ژاپن

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: ایران – کره

ساعت ۲۰: آمریکا – فرانسه

ساعت ۲۳: ایتالیا – روسیه

شنبه دوم تیرماه:

ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه: استرالیا – آرژانتین

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: ژاپن – صربستان

ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه: برزیل – لهستان

ساعت ۱۶: آلمان – کره

ساعت ۱۶: چین – کانادا

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: ایران – بلغارستان

ساعت ۲۰: آمریکا – روسیه

ساعت ۲۳: ایتالیا – فرانسه

یکشنبه سوم تیرماه:

ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه صبح: برزیل – آرژانتین

ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه: استرالیا – لهستان

ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه: ژاپن – کانادا

ساعت ۱۶: بلغارستان – کره

ساعت ۱۶: چین – صربستان

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: ایران – آلمان

ساعت ۲۰: فرانسه – روسیه

ساعت ۲۳: ایتالیا – آمریکا

 آخرین مطالب این بخش لیگ جهانی والیبال  , ویژه ورزشی  , یک خبر ویژه

پرسپولیس با پنجره بسته چه می کند ؟ کدام بازیکنان پرسپولیس در این تیم می مانند و کدام بازیکنان این فصل از پرسپولیس جدا می شوند؟با ما در مجله اینترنتی ملکانه همراه باشید تا با ترکیب احتمالی فصل آینده پرسپولیس...
گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر...
بازیکن اصفهانی و ۲۲ ساله والیبال ایران که در یک سال اخیر اولین تجربه بازی در خارج از کشور را پشت سر گذاشت؛ قراردادش را به مدت ۲ سال دیگر با ورونای ایتالیا تمدید کرد. شرایط محمدجواد معنوی نژاد در...
خوانندگان مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیهتا آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه چند هفته ای باقی مانده و بسیاری به دنبال حواشی جذاب این رویداد جهانی از جمله خوانندگان سرود رسمی این رقابت ها و مراسم افتتاحیه هستند. منابع...


  • فیلم سینمایی خانه دختر