»  سرگرمی   »   یه داب اسمش ترکیبی پررو از مهسا ایرانیان


یه داب اسمش ترکیبی پررو از مهسا ایرانیان

212
۱۶ تیر ۱۳۹۷

یه داب اسمش ترکیبی پررو
.
آقای لولاندو بخدا فلجت میکنم…. نمیذارم به ایـــــــــران گل بزنی.ـ.
😂😂😂😂😂😂😂
پاشدی رفتی دم هتل؟؟؟
شش جداره س شیشه هاش عزیزم….
صبح رونالدو پاشده دیده به به ملت ایــــــران حماسه آفریدند
.
نکن عزیزم. نکن برادرم. 😂😂😂😂😂😂😂
بازی ایـــــــــران -پرتغــــــال چند چنده؟؟؟

پ ن : ایران و پرتقال بازیشون رو یک یک کردن رفت اما دلم نیومد این ویدئو از مهسا ایرانیان رو نزارم 🙂