»  ویدیو محیط زیست   »   گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق


گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق

03:21
۱۰ مرداد ۱۳۹۶

گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق

ببینید تلاش برای نجات بز کوهی که به شکل عجیبی روی سیم های برق گیر افتاده به ثمر می نشیند

 

ویدئوهای مرتبط