»  متفرقه   »   نبرد پزها : اولین مسابقه مدلینگ بین دخترهای دهه هفتادی (قسمت اول)


نبرد پزها : اولین مسابقه مدلینگ بین دخترهای دهه هفتادی (قسمت اول)

نبرد پزها : قسمت اول مسابقه مد و مدلینگ بین دخترهای دهه هفتادی ایران

مسابقه نبرد پزها اولین مسابقه مد و مدلینگ است که توسط وبسایت نماشا بین دختران ایرانی برگزار گردید

در قسمت اول نبرد پزها دختران دهه هفتادی شرکت کننده در این مسابقه رقیبان خود را شناختند

 

ویدئوهای مرتبط