»  کلیپ های خبری   »   فوری: لحظه ی آزاد شدن حمید صفت از زندان


فوری: لحظه ی آزاد شدن حمید صفت از زندان

128
۰۶ خرداد ۱۳۹۷

لحظه ی آزاد شدن حمید صفت از زندان و اشک هایی که بند نمیاد.