»  کلیپ های خبری   »   روز حسین (ع) در نیویورک


روز حسین (ع) در نیویورک

روز حسین (ع) در نیویورک
عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت با شرکت در آیین روز حسین در نیویورک در قالب دسته های عزاداری به تاسی از امام سوم شیعیان؛ منادیان صلح، عدالت و پرهیز از خشونت و افراطی گری شدند.
بیش از سی سال است در اولین یکشنبه ماه محرم آئین« روز حسین» در نیویورک برگزار می شود.

ویدئوهای مرتبط