»  کلیپ های خبری   »   در چين پل شيشه اى در زير پاى “توريستها” ترك برداشت


در چین پل شیشه اى در زیر پاى “توریستها” ترک برداشت

در چین پل شیشه اى در زیر پاى “توریستها” ترک برداشت

در اینترنت به تازگى ویدیویی از ترک برداشتن پلى در چین در ارتفاع بیشتر از ١٠٠٠ متر در استان تایخانشان شرقى پیدا شده

در این ویدیو بطوریکه مشاهده میشود، تورلیدر گروه هنگامى پاى خود را روى قسمت شیشه اى پل میگذارد شیشه ترک برداشته و صداى ترک خوردن آن شنیده میشود. مرد به زمین افتاده و از ترس فریاد میکشد.

کمى دیرتر ریاست پارک اعلام کرد ترک خوردن پل بوسیله پنلى نمایشى انجام میشود که براى جلب توجه توریستها در چند نقطه پل کارگذارى شده و از توریستها براى ایجاد وحشت پوزش خواست ولى از حذف این پنلها از پل امتناع کرد.

ویدئوهای مرتبط