داستان هزار و یک شب شب اول (صوتی)

داستان هزار و یک شب شب اول (صوتی)

داستان هزار و یک شب شب اول (صوتی) شروع داستان هزار و یک شب به نقل از پادشاهی است ساسانی با عنوان شهریار (پادشاه) و روایتگر آن شهرزاد (دختر وزیر) است. اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می‌گذرد و داستان‌های...

۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۶