دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷

یه داب اسمش ترکیبی پررو از مهسا ایرانیان

یه داب اسمش ترکیبی پررو از مهسا ایرانیان

یه داب اسمش ترکیبی پررو . آقای لولاندو بخدا فلجت میکنم.... نمیذارم به ایـــــــــران گل بزنی.ـ. 😂😂😂😂😂😂😂 پاشدی رفتی دم هتل؟؟؟ شش جداره س شیشه هاش عزیزم.... صبح رونالدو پاشده دیده به به ملت ایــــــران حماسه آفریدند . نکن عزیزم. نکن برادرم. 😂😂😂😂😂😂😂 بازی ایـــــــــران -پرتغــــــال چند چنده؟؟؟ پ ن...

۱۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷