شما در حال تماشای تیتر "اخبار روز ایران و جهان" که در 24 ساعت گذشته منتشر شده است هستید. صفحه "اخبار روز ایران و جهان" هر دقیقه یک بار رفرش می شود ...

اخبار روز ایران و جهان

ویدئوهای امروز

ویدئویی در این روز منتشر نشده است .