عیدی سال ۹۹ کارمندان دولت و میزان عیدی کارگران در سال ۹۹

عیدی سال ۹۹ کارمندان دولت و میزان عیدی کارگران در سال ۹۹ با استفاده از فرمول و دسته بندی شغلی مشخص شد.

هرچه به پایان سال نزدیکتر می شویم، همه حقوق بگیران منتظر هستند تا ببینند حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید چقدر خواهد بود و البته عید امسال چقدر عیدی به ایشان پرداخت خواهد شد تا بر مبنای آن برای دخل و خرجشان برنامه ریزی کنند.

میزان عیدی کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

به گزارش ملکانه، فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی درباره زمان و میزان پرداخت عیدی کارگران در سال ۹۹ گفت: عیدی کارگران براساس قانون و مانند سال‌های گذشته به کارگران پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: عیدی کارگران ۲ برابر حداقل دستمزد است، به شرطی که از ۳ برابر حقوق کارگران بیشتر نشود؛ بر اساس این فرمول کارگران می‌توانند برمبنای پایه حقوق خود، میزان عیدی دریافتی‌شان را محاسبه کنند.

نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد در خصوص زمان پرداخت عیدی به کارگران گفت: زمان پرداخت عیدی به تصمیم کارفرما بستگی دارد و ممکن است بخشی از عیدی کارگران در بهمن ماه و بخشی در اسفند ماه پرداخت شود.

بر اساس قانون کار تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال، معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

افزایش حقوق و دستمزد کارمندان در سال ۹۹

افزایش حقوق و دستمزد

سال ۹۷ میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفری برای حداقل زندگی ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان و سال ۹۸ حدود ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما امسال حداقل حقوق کارگران …

حداقل عیدی کارمندان و کارگران در سال ۹۹

با توجه به اینکه «حداقل دستمزد سال ۹۸» کارگران با تصویب شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین عیدی کارگران «حداقلی بگیر» باید ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان باشد.

میزان دریافت عیدی برای سایر بیمه شدگانی که حقوق پایه آن‌ها به واسطه سابقه کار بیشتر «بیش از حداقل دستمزد» است نیز، باید معادل دو برابر پایه حقوق باشد. به عنوان مثال اگر حقوق پایه بیمه شده‌ای ۲ میلیون تومان باشد، میزان عیدی پرداختی به وی ۴ میلیون تومان است.

سقف عیدی کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

به گزارش ملکانه قانون کار برای پرداخت عیدی، «سقف» در نظر گرفته است به طوری که میزان عیدی نباید از سه برابر «حداقل دستمزد مصوب» بیشتر شود. بر این اساس، میزان عیدی هر کارگر نباید از سه برابر حداقل دستمزد مصوب (یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان) تجاوز کند؛ بنابراین حداقل عیدی کارگران در پایان سال ۹۸ معادل ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است.

فرمول محاسبه عیدی

عیدی = ﺩﻭ برﺍبر پایه حقوﻕ مشرﻭﻁ به ﺍینکه ﺍﺯ سه برﺍبر حدﺍقل حقوﻕ هماﻥ ساﻝ بیشتر نباشد .

ﺍگر دو برابر پایه حقوق بیشتر ازسه برﺍبر حدﺍقل حقوﻕ هماﻥ ساﻝ بوﺩ = ( ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵) / (۳ * حدﺍقل پایه حقوﻕ)

سنوات خدمت چیست؟

سنوات خدمت، مبلغی است که با خاتمه یا فسخ قرارداد کار به کارگر تعلق می گیرد. این مبلغ به موجب ماده ۲۱ قانون کار به کارگران با قرارداد غیرموقت یا موقت یا کار معین به عنوان مزایای پایان کار تعلق می‎گیرد و توسط کارفرما پرداخت می‎شود.

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات سال ۹۸ همچون همه سال های دیگر مبلغی است که تحت شرایطی به مزد کارگران قانون کار افزوده می شود. پایه سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان در آن کارگاه گذشته باشد تعلق می گیرد. فلسفه پرداخت پایه سنواتی دو جنبه دارد یکی جنبه جبران مزد و انگیزشی و دیگری لحاظ میزان سابقه کارگران در حقوق آن ها که مثلا کارگری که تازه وارد کارگاه شده حقوق متفاوتی با کارگری که چندین سال سابقه کار دارد داشته باشد.

نحوه محاسبه سنوات سال ۹۸

علاوه بر پرداخت عیدی، کارفرما نیز مکلف است به کارگرانی که یک سال از اشتغال آن‌ها در همان کارگاه می‌گذرد، معادل یک پایه حقوق به عنوان حق سنوات یا همان مزایای پایان خدمت پرداخت کند.

برخی کارفرمایان این مزایا را در پایان هر سال همراه با عیدی پرداخت می‌کنند، اما برخی کارفرمایان حق سنوات را در پایان دوران اتمام کار یا قطع همکاری تسویه می‌کنند.

فرمول محاسبه سنوﺍﺕ
ماﺩﻩ ۲۴ – کاﺭفرما مکلف ﺍست به کاﺭگری که مطابﻖ قرﺍﺭﺩﺍﺩ ، یکساﻝ یا بیشتر برﺍساﺱ ﺁخرین حقوﻕ مبلغی معاﺩﻝ یکماﻩ حقوﻕ به عنوﺍﻥ مزﺍیای پایاﻥ کاﺭ .

سنوﺍﺕ = تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵ ﺭﻭﺯ / حقوﻕ پایه

نظر خود را در باره عیدی سال ۹۹ کارمندان دولت و میزان عیدی کارگران در سال ۹۹ با ما درمیان بگذارید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید