چگونه در هنگام سروصدا و جنجال تمرکز و آرامش را به خانه برگردانیم


به گزارش خبرگزاری مهر، پرورش تمرکز یک مهارت است و یادگیری یک مهارت نیاز به تمرین و ممارست دارد. در مورد تمرکز نیز همان طور که وقتی دارویی را مصرف می کنید بدون کمک شما در بدنتان عمل می کند و با کارهای شما تداخل پیدا نمی کند در مورد یک موضوع هم همین طور است و نباید با ورود افکار دیگر بر هم بریزد.


سروصدا به ویژه سروصدای فرزندان در خانه می تواند آرامش آن را به بریزد. این به هم ریختگی می تواند والدین را به مشاجره بکشاند. این موضوع در بیشتر خانواده ها رخ داده است. تمام والدین، مادر بزرگ ها و پدر بزرگها، پرستاران و مراقبان کودکان و خلاصه کسانی که در جریان درگیریها و سرو صداهای آنها قرار می گیرند، می خواهند یک بار و برای همیشه آرامش را برقرار کنند و به همین دلیل خود مستقیما وارد بحث و جدل آنان می شوند. اما این موضوع به دو دلیل سبب تشدید درگیریها می شود؛


الف) دخالت در آشوبها، وضع را از آنچه هست بدتر می کند. مثلا اگر دو فرزند شما در حال بحث باشند و شما خود را درگیر آن بحث نمایید یا خیلی سریع واکنش نشان دهید،نه تنها با مشکل درگیری و بحث های آنان،بلکه با عوارض واکنشهای خود از قبیل فشار خون بالا،افکار منفی،احساسات آشفته و درهم و…نیز مواجه می شوید هنگامی که وارد درگیریهای فرزندان می شوید گویا به آنها اعلام جنگ کرده اید. این رفتار بحث و درگیری را از کنترل خارج می کند و موجب بزرگ کردن مسائل کوچک می شود و حس انتقام و خشم را در آینده رقم می زند.


ب) هنگامی که وارد بحث ها و درگیریها می شوید، در واقع مشوق آن به نظر می رسید و با ارائه الگویی سست، پیامی اشتباه را به فرزندان خود منتقل می کنید. در مجموع وقتی با رفتار خود چیزی خلاف آرامش را نشان می دهید،چگونه می توانید ازآنان تقاضا کنید که”آرامش”را برقرار کنند؟ در این گونه موارد، واکنش شما آنان را ترغیب می کند که در این درگیری شما را وارد جبهه خود علیه جبهه مقابل نمایند. درگیریهای درونی و عکس العمل های شما آتش این جنجالها را شعله و رترمی سازد.


یکی از کارسازترین روش ها در این موقع آن است که جنجال و درگیری را به آرامش تبدیل کنید، در واقع آتش آن را خاموش کنید و در حقیقت میان بی طرف ماندن و ایجاد آرامش از سویی و قدرت تحمل درگیری دیگران از سوی دیگر، رابطه ای برقرار کنید به شرط آنکه یا پدر یا مادر، قاطع و آرام و بدون وساطت یا دخالت دیگری به این کار دست بزند و اجازه ندهد خواهر یا برادر بزرگ تر در این مورد دخالت کند. بدیهی است که بارها خواسته اید یا مجبور بوده اید در مسابقات روزمره سر و صداها و درگیریها و اختلافات بین فرزندان دخالت کنید تا آنان را به اتحاد و یگانگی راهنمایی کنید و غائله را به صلح ختم نمایید.


این موردی است که بیشتر اوقات پیش می آید. به همین دلیل ابتدا باید به جای پافشاری بر این امر که زندگی باید به کام شما باشد. بپذیرید که این امر می تواند راهی به سوی زندگی آرام تر باشد. وقتی سر و صداها و اختلافها را به صلح تبدیل می کنید. در واقع چنین شرایطی الگویی برای عدم شرکت در درگیریها و عدم بروز عکس العمل به حساب می آیید. اگر بتوانید قدری از درگیریهای فرزندان دور بمانید و با آن کنار بیایید،آنها خیلی سریع این روش را خواهند آموخت.


 


 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید