پیدا کردن شماره تلفن خود با ماشین حساب!

یک سرگرمی جالب: برای پیدا کردن شماره تلفن خودابتدا یک ماشین حساب آماده کنید و ۷ مرحله زیر را انجام دهید.

۱.هفت رقم شماره ی تلفن خود را در نظربگیرید.

۲.حالا سه رقم اول آن را وارد ماشین حساب کنید.یعنی اگر تلفن شما ۱۲۳۴۵۶۷ باشد ۱۲۳ را در ماشین حساب وارد کنید.

۳.حالا این سه رقم را در ۸۰ ضرب کنید و حاصل را با ۱ جمع کنید.

۴.عدد به دست آمده را در ۲۵۰ ضرب کنید.

۵.حالا چهار رقم پایانی تلفن خود را با عددبه دست آمده جمع کنید. یک بار دیگر چهار رقم پایانی شماره ی خود را با انجمع کنید.

۶.عدد ۲۵۰را از حاصل به دست آمده کم کنید.

۷.حالا حاصل را تقسیم بر ۲ کنید.

حالا این شماره برایتان آشنا نیست؟

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید