ناقوس مرگ برای داعش در مرزهای لبنان-سوریه به صدا درآمد

سلسله جبال مرزی میان سوریه و لبنان شاهد عملیات های ارتش لبنان با نام «فجر الجرود» و رزمندگان حزب الله با عنوان «وإن عدتم عدنا» ضد تکفیری هاست و داعشی ها گزینه های محدودی پیش رو دارند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فرزاد فرهادی: هنوز چند صباحی از پیروزی غرور آفرین رزمندگان حزب الله ضد تروریستهای جبهه النصره نگذشته است که عملیات برای درهم پیچیدن طومار داعش در مرزهای لبنان و سوریه آغاز شد. در اوایل مرداد ماه سال جاری بود که تروریستهای جبهه النصره در برابر رشادت های بی نظیر رزمندگان مقاومت چاره جز شکست نداشتند و باقیمانده این تروریستها نیز به ناچار راه ادلب در سوریه را در پیش گرفتند تا پیروزی دیگری در پرونده حزب الله لبنان ضد تروریسم ثبت شود.

پاکسازی ارتفاعات عرسال در امتداد ارتفاعات فلیطه در سوریه مقدمه ای برای عملیات ضد داعش بود.

امین حطیط کارشناس و تحلیلگر نظامی لبنانی در گفتگویی با روزنامه الثوره پیروزی بر جبهه النصره را از سه جهت مهم دانسته بود؛ نخست، اسرائیل. اسرائیل به خوبی دریافته است که همه تلاش هایش برای جدا کردن لبنان از سوریه و سیطره بر مرزهای میان این دو کشور با ابزار گروههای تروریستی مورد حمایت تل آویو که در راس آنها جبهه النصره قرار دارد با شکست روبرو شده است. روزهای اندکی باقیمانده است تا تروریستها در سلسله جبال شرقی میان لبنان و سوریه ریشه کن شوند و دستان اسرائیل کوتاه شود. اسرائیل باخت زیادی را پس از پاکسازی تروریستها از سوی مقاومت لبنان در ارتفاعات عرسال خواهد داشت.

دوم، سوریه. پاکسازی ارتفاعات عرسال در امتداد ارتفاعات فلیطه سوریه پاکسازی القلمون را کامل خواهد کرد و حومه غربی دمشق را به طور نهایی با کل القلمون از محوطه خطر و تهدید پایتخت سوریه از سمت غرب خارج خواهد کرد.

سوم، لبنان. نبرد عرسال و پاکسازی آن از تروریستها اهمیت به سزایی برای لبنان دارد و لبنان را از خطر امنیتی می رهاند. ارتش لبنان می تواند تروریسم را در لبنان و شبکه های آن را ریشه کن کند و ضمن هماهنگی و همکاری با ارتش سوریه، شرایط مناسبی را نیز برای بازگشت آوارگان سوری به خانه های خود ایجاد می کند.

در۱۹ آگوست ۲۰۱۷  پس از حملات اولیه توپخانه ای که طی آن مواضع داعش از سوی ارتش لبنان زیر آتش قرار گرفته بود؛ عملیات گسترده ای از سوی ارتش لبنان در مرزهای لبنان با سوریه ضد تکفیری ها آغاز شددر۱۹ آگوست ۲۰۱۷( ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ) پس از حملات اولیه توپخانه ای که طی آن مواضع داعش از سوی ارتش لبنان زیر آتش قرار گرفته بود؛ عملیات گسترده ای از سوی ارتش لبنان در مرزهای لبنان با سوریه ضد تکفیری ها آغاز شد. این عملیات با دستور ژوزف عون فرمانده ارتش لبنان با عنوان فجر الجرود آغاز شد تا به حضور داعشی ها در راس بعلبک و القاع و دیگر مناطق تحت اشغال داعش در مرز لبنان با سوریه پایان داده شود.

محمد یزبک رئیس هیئت شرعی حزب الله لبنان درباره این نبرد گفت:« نبرد جرود لبنان از القاع تا راس بعلبک و الفاکه نبرد ارتش لبنان است و ما به این ارتش اعتماد داریم و می تواند همه اراضی لبنان را از لوث تروریستها پاکسازی کند. در واقع داعشی هایی که در ارتفاعات لبنان هستند در ارتفاعات مقابل آن در سوریه نیز هستند. ارتش لبنان عملیات فجر الجرود را برای پاکسازی ارتفاعات لبنان در این سلسسله جبال مرزی آغاز کرد و در مقابل رزمندگان مقاومت نیز با صدور بیانیه ای عملیات «وإن عدتم عدنا» را برای پاکسازی ارتفاعات از سمت سوریه شروع کردند».

در واقع این پس از آن است که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از حمایت همه جانبه از ارتش در هر عملیاتی ضد داعش سخن گفت.

رزمندگان حزب الله با عملیات «وإن عدتم عدنا» مکمل ارتش لبنان هستند و راههای امداد تروریستهای تکفیری را می بندند. با قطع شدن راههای امداد رسانی برای داعش از ارتفاعات در داخل سوریه، ارتش لبنان می تواند تکفیری ها را به محاصره درآورد. داعشی ها گزینه ای جز تسلیم یا ادامه جنگی بی حاصل ندارند.

نکته قابل تامل در عملیات ضد تروریسم مواضع درخور توجه میشل عون رئیس جمهور لبنان و نیز شجاعت ژوزف عون فرمانده ارتش لبنان است .

العهد در گزارشی درباره نبرد ضد داعش می نویسد: « چند سالی از سیطره گروههای تروریستی بر ارتفاعات لبنانی می گذرد. مدتی است که داعشی ها بر منابع درآمد  لبنانی ها مسلط هستند. بوستانها، درختان میوه…. در سیطره تروریستهاست. علاوه بر این خودروهای بمبگذاری شده و مواد منفجره سوغات تروریسم برای ساکنان راس بعلبک و القاع است و از همین رو باید به سرعت به حضور تروریستها داعش در این منطقه پایان داده شود.

این رسانه لبنانی گزارش داد: اوضاع اقتصادی ناگواری در منطقه حاکم در نتیجه اشغال آن حاکم است. ساکنان القاع و راس بعلبک همواره در تهدید هستند. هم اینک با شروع عملیات ارتش ضد داعش می رود تا مناطق تحت اشغال داعش از لوث تکفیری ها آزاد شوند و رونق اقتصادی حاکم شود و مرز بتوانند به کسب روزی در سایه امنیت بپردازند.

العهد نوشت: هم اکنون صدای غرش توپ ضد مواضع داعش به گوش می رسد و مردم و ساکنان از اینکه عملیات پاکسازی این مناطق از لوث تکفیری ها آغاز شده است بسیار خرسند هستند. این داعشی ها نمی توانند در مقابل ارتش لبنان کاری از پیش ببرند.

این رسانه می نویسد: داعشی هایی که در مرزهای لبنان با سوریه در سسلسله جبال شرقی لبنان به ویژه در ارتفاعات راس بعلبک و القاع از سمت لبنان و ارتفاعات قاره از سمت سوریه قرار دارند؛ از سوی یکی از سرکرده های تکفیری ها به نام «موفق الجریان» ملقب به ابو السوس و موسوم به امیر داعش در القلمون سرکردگی می شوند. اینها قبلا در منطقه القصیر بودند و ابو السوس سرکرده لواء الفاروق بود. ابو السوس و افرادش در سال ۲۰۱۵ از تروریستهای جبهه النصره جدا شدند و با داعش بیعت کردند.

العهد درباره گزینه های پیش روی داعش اعلام کرد؛ با شروع عملیات سرنوشت ساز ضد داعش در منطقه و آغاز عملیات گسترده مقاومت و ارتش سوریه در ارتفاعات قاره و ارتش لبنان در ارتفاعات راس بعلبک و القاع گزینه های محدودی در برابر تروریستهای داعش در منطقه باقی است،گزینه های محدودی در برابر تروریستهای داعش در منطقه باقی است و آن جنگیدن و مُردن یا تن دادن به خروج در لحظات آخر یا فرار و عقب نشینی از طریق گروههای کوچک و داخل شدن در میان روستائیان و ساکنان اردوگاهها در سوریه.

اما گزینه جنگیدن تا سرحد مردن؛ این با موفق ابوالسوس سرکرده داعش در این منطقه همگونی ندارد زیرا اولین فرار کننده از القصیر هنگامی که سرکرده لواء الفاروق بود، به شمار می رود و از همین رو احتمال می رود که دو یا سه روز پس از آغاز عملیات وی عقب نشینی کند.

گزینه تسلیم داعشی ها؛ این هم قبلا زیاد رخ نداده است و به نظر می رسد که  حداقل به شکل جمعی رخ ندهد. شاید در حد اندک و به شکل متفرقه باشد.

گزینه فرار شبانه و گروههای کوچک؛ ممکن است که از بافت خانوادگی و پیوندهای خویشاوندی با مناطق اطراف برای پنهان شدن یا تامین رسیدن به مناطق تحت اشغال داعش در البادیه الشام استفاده کنند هر چند که این مناطق در داخل سوریه روز به روز در حال کم شدن است. احتمال پیوستن آنها به جبهه النصره نیز وجود دارد.

این رسانه گزارش داد: با توجه به اینکه بیشتر داعشی ها منطقه را در قالب گروههای کوچک طی هفته های گذشت ترک کرده اند از این رو گزینه های دوم و سوم به طور اتوماتیک عملی می شود».

آنگونه که علی قانصو مدیر رسانه ای ارتش لبنان اعلام کرده است: «مساحت منطقه ای که داعش در ارتفاعات راس بعلبک و القاع بر آن مسلط است ۱۲۰ کیلومتر است و تعداد تروریستهای داعش در داخل اراضی لبنان حدود ۶۰۰ نفر استمساحت منطقه ای که داعش در ارتفاعات راس بعلبک و القاع بر آن مسلط است ۱۲۰ کیلومتر است و تعداد تروریستهای داعش در داخل اراضی لبنان حدود ۶۰۰ نفر است.

وی افزود: اوضاع امنیتی تحت کنترل است. ما وارد جنگ شدیم و مطمئن هستیم که برنده خواهیم بود. تروریستهای داعش منطقه را به ولایات موسوم به شام بخش القلمون غربی تقسیم کرده اند. تروریستها از مدتی قبل در محاصره هستند و سلاح آنها شامل ادوات و موتور سیکلت هاست و سلاح ضد زره، تک تیراندز، پهپاد، سلاح ضدهوایی دارند. آنها در داخل غارها به سر می برند و جنگ با آنها عادی و معمولی نیست. آنها ۶۰۰ تروریست هستند که در سه گروه تقسیم شده اند. نقاط ضعف اینکه پوشش هوایی و تانک ندارند و نقاط قوت اینکه با موتور سیکلت های بمبگذاری شده و تک تیراندازان خود حمله می کنند به طوری که عوامل طبیعی هم به آنها کمک می کند».

به هر حال ارتش لبنان و رزمندگان حزب الله عزم جدی برای پایان دادن به حضور تکفیری ها دارند. داعشی ها همانگونه که رسانه لبنانی اعلام کرده است چاره ای جز فرار یا کشته شدن ندارند.

همانگونه که عراق خود را آماده جنگ با داعشی ها در مناطق باقیمانده تحت اشغال این کشور به ویژه تلعفر می کند و در سوریه نیز ارتش سوریه با همکاری متحدانش روز به روز منطقه تحت اشغال داعشی ها را کم و کمتر می کند در لبنان نیز داعش به پایان راه رسیده است و گزینه ای جز محو شدن و نابودی ندارد.

ارتش سوریه و مقاومت لبنان تاکنون در جریان عملیات «وإن عدتم عدنا» بر وادی مسعود، وادی ابوخضیر، وادی الحمرا و خربه الحمرا الفوقا و نیز بلندی های حرف وادی فاره، حرف مکباش، تل المصیده، راس شعبه المغاره، قرنه شمیس، دوار خنجر، شعبه السوقی، وادی دوار خنجر، شمیس الزمرانی و ثنایا الحریق، ابوخدیج، شلوف الزمرانی مُشرف به گذرگاه الزمرانی، جبل الموصل، مسلط شده اند و در حال پیشروی هستند. این نیروها با ورود به گذرگاه الزمرانی مقادیر زیادی سلاح و مهمات از تکفیری ها به غنیمت گرفتند. در جریان این عملیات تاکنون ۸۷ کیلومتر مربع از لوث داعش آزاد شده است و ۵۰ داعشی تسلیم شده اند.

ارتش لبنان نیز در اولین روز عملیات فجرالجرود موفق بر تسلط بر طلعه خله، سهلات الشمیش، سهلات الخرز، سهل خربه داوود و بلندی المخیرمه و تله خلف و سیطره آتشباری بر مراح درب العرب شده و در محور حقاب خزعل ارتش لبنان بر سهلات قلد الثعلب مسلط شد و بر عزه غنام نیز سیطره آتشباری پیدا کرد. ۱۱ مرکز وابسته به تروریستها ارتش که شامل غارها و تونلها و استحکامات آنهاست منهدم شد.

[ad_2]

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید