ناشنیده‌های شگفت انگیز از اعجاز قرآن درباره عدد ۱۳

هیچ عددی نحس نیست …خداوند هیچ عددی را نحس قرار نداده است،نحسی و نامبارکی از ما و اعمال ماست.خطاهای خودمان را به گردن روز و عدد و …. نگذاریم.

بنی امیه در جهت تخریب شخصیت شیعه و به خصوص حضرت علی (ع) اقدامات گسترده ای را انجام داده بود،که خیلی از آنها هنوز هم در فرهنگ محاوره ای و ضرب المثلهای ما باقی مانده است .یک نمونه بارز این مطلب نحسی عدد ۱۳ بود.آنها۱۳ رجب روز میلاد حضرت علی (ع) را عدد نحس و بدیمن بین مردم رواج دادند در حالیکه این عدد برای شیعیان مبارکترین عدد است.

جالب است بدانید، بنی امیه در گذشته و در زمان امام محمد باقر (ع) عدد ۵ که شماره پنجمین امام بود را نحس اعلام کرد که البته به مرور زمان این قضیه کم رنگ شد و تقریبا امروزه کاملا از بین رفته است.

البته در مورد نحس بودن عدد ۱۳ از دید غربی ها به رغم اینکه می گویند این خرافه از اینکه سیزدهمین نفر از حواریون به حضرت عیسی (ع) خیانت کرد به وجود امده است اما به نظر میرسداین خرافه در جنگ هایی که بین مسلمانان ان زمان و اروپایی ها در قرنها پیش صورت گرفته همراه با خیلی از علوم و فناوری هایی که به غرب منتقل شد رسیده باشد.

در ادامه به چند نمونه از اعجازهای عددی و ریاضی قرآن اشاره شده است .در مورد عدد ۱۳نمونه های شگفت انگیزی برگرفته از تحقیقات عبدالدائم الکهیل را می خوانید:

سیزده عددی مبارک است

دراولین و آخرین سوره قرآن:

تعداد آیات اولین سوره (فاتحه ) ۷ و تعداد آیات آخرین سوره (ناس)۶ می باشد که مجموع این ۲ عدد ۱۳ می شود
۷ + ۶ = ۱۳

تعداد کلمات اولین سوره (فاتحه) ۳۱ و تعداد آیات آخرین سوره (ناس)۲۱ کلمه است ، که مجموع این ۲ عدد  نیزمضربی از ۱۳ است
۳۱+ ۲۱ = ۵۲ = ۱۳ × ۴

آخرین آیه قرآن (مِنَ الْجِنَّهِ وَالنَّاسِ) ۱۳ حرف دارد

با حروف مقطعه :

اولین سوره ای که با حروف مقطعه آغاز شده است سوره بقره( الم ) و آخرین آن سوره قلم که با (ن) آغاز شده است.عجیب اینکه تعداد آیات سوره بقره ۲۸۶ است که مضربی از ۱۳می باشد.

۲۸۶ = ۱۳ × ۲۲

و تعداد آیات سوره قلم ۵۲ است که باز هم مضربی از ۱۳ است

۵۲ = ۱۳ × ۴

جالبتر آنکه مجموع آیات این ۲ سوره نیز مضربی از ۱۳ است

۲۸۶ + ۵۲ = ۳۳۸ = ۱۳ × ۱۳ × ۲

۲۹ سوره با حروف مقطعه آغاز شده اند که اگر تعداد آیات این سوره ها را با هم جمع کنیم عدد ۲۷۴۳ بدست می آید که این عدد نیز بر

۱۳ بخشپذیر است (مضربی از ۱۳ است )

۲۷۴۳ = ۱۳ × ۲۱۱

تعداد حروف پس از حروف مقطعه در آیات دارای حروف مقطعه۷۸ است که ۷۸ نیز مضربی از ۱۳ می باشد.

اگرتاریخ سه واقعه اصلی زندگی پیامبررا محاسبه کنیم:

بعثت : ۴۰ سالگی

هجرت : ۵۳ سالگی

وفات : ۶۳ سالگی

و این اعداد را با هم جمع کنیم عدد حاصل مضربی از ۱۳ خواهد بود.

۴۰ + ۵۳ + ۶۳ = ۱۵۶ = ۱۳ × ۱۲

حضرت محمد ۱۳ سال بعد از بعثت از مکه به مدینه مهاجرت کردند. حضرت علی (ع) در ۱۳ رجب متولد شدند و………

باز هم می توان گفت ۱۳ یک عدد نحس است ؟هیچ عددی نحس نیست … خداوند هیچ عددی را نحس قرار نداده است…

نحسی و نامبارکی از ما و اعمال ماست .خطاهای خودمان را به گردن روز و عدد و …. نگذاریم.
بیاییدواقع بین باشیم

 

 

باشگاه خبرنگاران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید