موفقیت محققان کشور در تولید ماده اولیه صنایع اپتیک و حسگرها


به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران ایرانی با استفاده از روش هیدروترمال موفق به سنتز نانوذرات روی سولفید با ابعاد nm 21 شدند. این ترکیب نیمه‌هادی بوده و قابلیت استفاده در اپتیک، فتوالکترونیک، حسگرها، کاتالیزور را دارد. همچنین استفاده از پیش ماده ساده، شرایط دمایی و زمانی مناسب، امکانات آزمایشگاهی ساده از جمله مزایای این روش سنتز است.


نانو بلورهای فلزات، اکسید فلزات و نیمه ‌هادی‌ها به علت خصوصیات منحصربه فرد مکانیکی، الکتریکی، اپتیکی، مغناطیسی و شیمیایی بسیار مورد توجه هستند. علت این امر اثرات کوانتومی است به طوری که در ابعاد کوچک خصوصیات الکتریکی و اپتیکی بسیار وابسته به اندازه ذره است.


با توجه به وابستگی خصوصیات جدید و کاربردهای بالقوه ترکیبات نانو به شکل و ساختار، مطالعات زیادی جهت کنترل سنتز نانوساختارها با مورفولوژی‌های متنوع صورت گرفته است.


در این راستا پژوهشگران دانشگاه خوارزمی تهران با هدف سنتز روی سولفید در مقیاس نانو و بهینه کردن روش سنتز با مقایسه دماها و زمان‌های مختلف پروژه تحقیقاتی را اجرایی کردند که در این پژوهش نانوذرات با ابعاد ۲۱ نانومتر و توزیع ذرات مناسب تهیه شد.


این نانو ذرات نیمه‌هادی بوده و قابلیت استفاده در اپتیک، فتوالکترونیک، حسگرهای تولید کاتالیزور به کار می‌رود.


استفاده از پیش ماده ساده، شرایط دمایی و زمانی مناسب، امکانات آزمایشگاهی ساده از جمله مزایای این روش سنتز است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید