موفقیت هنرمندان اردبیلی درجشنواره های ملی وبین المللی

هنرمندان خوشنویس حوزه هنری استان اردبیل درجشنواره های ملی خلیج فارس وبین المللی ارسیکای ترکیه حائزرتبه شدند.

به گزارش اردبیل نیوز، صابرصفایی ازهنرمندان خوشنویس حوزه هنری استان اردبیل توانست درخوشنویسی خط کوفی بنایی درجشنواره ارسیکای ترکیه که توسط مرکز پژوهش هنروفرهنگ اسلامی برگزارمی شودتوانست رتبه نخست رابه خوداختصاص دهد.

ناصرصادقی دیگرهنرمندخوشنویس حوزه هنری هم دردومین جشنواره ملی خلیج فارس که به همت اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان قزوین برگزارشد.توانست جزونفرات برگزیده این جشنواره شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید