فلسفه وضو چیست؟

با رویش سجده کند و خضوع نماید و با دستش سوال و رغبت و رهبت نماید و منقطع به حق شود و با سرش استقبال کند حق را در رکوع و سجود، و با پاهایش بایستد و بنشیند.

همانا امر شده است به وضو تا بنده هنگامی که مقابل خدا می ایستد و وقت مناجات نمودن با حق، پاک باشد و برای آن که مطیع باشد در آنچه او را امر فرموده و پاکیزه باشد از گناهان و نجاست.

فواید دیگر از قبیل برطرف شدن کسالت و رفع شدن چرت و پاکیزه شدن دل برای ایستادن در مقابل خدای جبار و همانا واجب شد بر رو و دو دست و سر و دو پا، زیرا بنده وقتی که در حضور حضرت جبار ایستاد، همانا منکشف می شود از جوارح او، و ظاهر گردد آنچه که وضو در آن واجب شود، زیرا با رویش سجده کند و خضوع نماید و با دستش سوال و رغبت و رهبت نماید و منقطع به حق شود و با سرش استقبال کند حق را در رکوع و سجود، و با پاهایش بایستد و بنشیند.

منبع:
۱- عیون اخبار الرضا،ج۲،ص۱۰۴.
۲- جامع آیات و احادیث نماز،ص۱۶۱.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید