فرزین و تکذیب خبر درگیری با پروین

انتشار خبر یک دعوای خانوادگی در یک رسانه مکتوب بر آشفتگی خانواده پروین را موجب شده است.

 آرش فرزین داماد علی پروین ضمن  تکذیب خبر درگیری اش با پروین  می گوید: من به کلی این خبر را تکذیب می کنم.من هیچ وقت  به پدر خودم تو نگفته ام  و همیشه احترام  علی آقا را هم  نگه داشته ام .ایشان حتی اگر توی گوش من هم بزند چیزی نمی گویم  پس چطور می توانم توی روی ایشان بایستم و دعوا کنم؟ اصلا اگر این مسائل هم باشد چه ربطی به ورزش دارد که اینها را تیتر می کنند؟
وی ادامه می دهد:ما به اتفاق علی آقا جمعه رفته بودیم والیبال ضمن اینکه شب آن روزهم مراسم سالگرد مادرشان  را برگزار کردیم.

داماد پروین که بسیار عصبانی به نظر می رسید، می گوید:تا الان هر جا هر مطلبی علیه من می نوشتند به احترام علی آقا حرفی نمی زدم  اما این بار حتما از طریق وکیل پیگیر ماجرا هستم تا بدانند نباید با آبرو و شخصیت افراد بازی کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید