طنز/ دوره بی ترمزی آخر شده!

مصطفی صادقی با توجه به استقرار کابینه و آغاز به کار دولت یازدهم بوی امید را در کشور حس کرده و این شعر را سروده است.

 

 

 

 

بوی خوب اعتدال آید همی
دولت فرخنده فال آید همی

گفته هر قفلی شکسته میشود
با کلید بی مثال آید همی

گفته بین فکر و تدبیر و امید
ارتباط و اتصال آید همی

دوره بی ترمزی آخر شده
با کلاچ و با پدال آید همی

دوره ارزانی و آزادی است
رشد کار و اشتغال آید همی

گفته اخلاق و ادب احیا شود
با ادب، بی ضدحال آید همی

می کند اوضاع ما را روبراه
ختم غوغا و جدال آید همی

دارم امید وفا به و عده ها
تا که بهبود و کمال آید همی

تا نگویم پس چه شد آن قولها
درسرم صدها سوال آید همی

تا نگویم ای خدا عاجز شدیم
کی زمان ارتحال آید همی!

 

 

خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید