»   اخبار اجتماعی  »   شعله هاي خطر همچنان در کمين دانش آموزان
۱۲ دی ۱۳۹۱ , ساعت ۷:۱۸

شعله هاي خطر همچنان در کمين دانش آموزان

پس از گذشت حدود ۲۰ روز از حادثه آتش سوزي دبستان دخترانه روستاي شين آباد هنوز خبرهاي ادامه درمان دانش آموزان مدرسه شين آباد پيرانشهر را پي گيري مي کنم.

هر وقت لحظات سوختن اين دانش آموزان در کلاس درس را تصور مي کنم گويي صداي جيغ و فرياد آنان را مي شنوم، از سوز صداي آنان قلبم مي سوزد، چه اشک هايي به پاي آنان ريخته شده است. اگر مسئولان به مسائل ايمني مدارس بي توجه باشند باز هم خداي نکرده از اين حوادث تلخ اتفاق مي افتد.هر چند مسئولان بارها و بارها استفاده از بخاري گازي را در مدارس ممنوع اعلام و بر ايمني وسايل گرمايشي مدارس تأکيد کرده اند اما مشاهدات خبرنگار خراسان حاکي است که بيشتر مدارس از بخاري هاي گازسوز استفاده مي کنند. صبح يکي از روزهاي سرد زمستان در حالي که ۲ روز از بارش برف ۳۰ سانتي متري مشهد مي گذرد و سطح بيشتر معابر و خيابان ها يخ زده است، آرام و محکم قدم برمي دارم و به اولين مدرسه راهنمايي دخترانه دولتي که در منطقه برخوردار شهر قرار دارد وارد مي شوم. حياط اين مدرسه هم پر از برف است و گويي کسي مسئول پاک کردن برف و يخ حياط مدرسه براي حفظ جان دانش آموزان نيست.

 

بخاري گازي و در نيمه باز کلاس

سر و صداي دانش آموزان کلاس درس کنجکاوم مي کند تا از در نيمه باز کلاس به داخل کلاس سرک بکشم که معلم کلاس که فکر مي کند من مادر يکي از دانش آموزان هستم به طور نيم خيز با من سلام و احوالپرسي مي کند . جواب او را مي دهم در همين هنگام چشمم به بخاري گازي پشت سر معلم مي افتد. از اين که در اين مدرسه از بخاري گازي به عنوان سيستم گرمايشي استفاده شده، تعجب مي کنم. چرا که استفاده از بخاري گازي ممنوع است و در اين مدارس بايد از شوفاژ استفاده شود. در حالي که مادر يکي از دانش آموزان اين کلاس سرگرم گفت وگو با معلم کلاس است، مقابل در نيمه باز آن کلاس مي ايستم و بخاري گازي کلاس را مشاهده مي کنم به نظرم مي رسد هواي نامناسب کلاس ناشي از سوخت بخاري گازي باعث شده تا براي عوض شدن هوا در کلاس را نيمه باز بگذارند.

 

بچه ها با ژاکت و کلاه در کلاس به جنگ سرما مي روند

به يکي از مدارس غيرانتفاعي دخترانه مي روم. صداي هياهوي دانش آموزان با لباس هاي فرم سوسني و ژاکت و کلاه هاي رنگارنگ در حياط کوچک ولي پر از برف مدرسه مرا به اين فکر مي اندازد که مگر جمع آوري برف و آب هاي يخ زده از روي موزائيک هاي صاف حياط چقدر وقت مي برد و آيا سلامتي دانش آموزان اين قدر ارزش ندارد که مسئولان اين مدرسه غيرانتفاعي حداقل به سرايدار دستور جمع آوري برف را بدهند. سعي مي کنم با دقت قدم بردارم تا سر نخورم. با دقت بيشتر از پله هاي آهني بالا مي روم از دو دانش آموز مي خواهم کلاسشان را به من نشان دهند. يکي از آن ها که دختر شيرين زباني است مرا به کلاس شان هدايت مي کند، در چند کلاس اين مدرسه غيرانتفاعي حتي از بخاري هم خبري نيست. به او مي گويم با اين سرماي هوا چگونه درس مي خوانيد او مي گويد همه با ژاکت و کلاه در کلاس مي نشينيم. او اضافه مي کند کلاس هاي ما تاريک است و حتي آفتاب هم به داخل کلاس نمي تابد تا از گرماي آفتاب براي گرم شدن استفاده کنيم و مجبوريم از ساعت اول تا زنگ آخر از روشنايي لامپ بهره ببريم.اين برخلاف انتظارم است که فکر مي کردم در کلاس هاي اين مدرسه غيرانتفاعي حتماً از شوفاژ استفاده مي کنند. در حالي که دانش آموزان برخي از کلاس ها در هواي سرد با کاپشن و پالتو خود را گرم مي کنند نه با شوفاژ و حتي بخاري.

 

استفاده ناايمن از بخاري گازي

در يکي ديگر از کلاس هاي درس که به جرأت مي توان گفت بيش از ۶ متر وسعت ندارد و ۶ نيمکت، تخته سياه و کتابخانه کوچک در آن قرار داده شده است، از بخاري گازي چسبيده به نيمکت دانش آموزان استفاده مي شود که علاوه بر اين که در آن خطر آتش سوزي کلاس و گاز گرفتگي دانش آموزان را تهديد مي کند خطر سوختگي دست و پا و آتش گرفتن لباس دانش آموزان نيز وجود دارد. فائزه يکي از دانش آموزان با اشاره به افزايش ۳۰ هزار توماني شهريه اين مدرسه آن هم پس از ۳ ماه از آغاز سال تحصيلي مي گويد: مدير مدرسه گفته است آن ۴۰۰ هزار تومان شهريه اي که پرداخت کرده ايد مربوط به شهريه سال قبل (بدون اعمال افزايش) بوده است و الان هر دانش آموز بايد ۳۰ هزار تومان ديگر بپردازد.در ۲ مدرسه ابتدايي دخترانه و پسرانه ديگر هم که در اين محدوده وجود دارد رعايت نشدن مقررات ممنوعيت استفاده از بخاري گازي به چشم مي خورد.حياط اين مدرسه هم مانند مدارس قبلي يخ زده است و هر آن امکان دارد دانش آموزي روي اين يخ ها سر بخورد و دست و سر او بشکند و به خاطر اين سهل انگاري مسئولان، تا روزها و ماه ها از درس و تحصيل عقب بماند.استفاده از بخاري گازي در مناطق برخوردار شهر اين مسئله را به ذهن مي آورد که وقتي وضعيت استفاده از وسايل گرمايشي در مناطق برخوردار شهر به اين صورت است پس مناطق محروم شهر چه وضعيتي دارند. شاهد مثال ما هم مدرسه راهنمايي پسرانه اي است که در کلاس هاي ۲۴ متري آن بخاري کوچک گازي (نامتناسب با فضا) هواي سرد و کلاس را معتدل ( ونه گرم) مي کند.هر چند مدرسه تعطيل شده است اما مدير مدرسه حضور دارد همراه با يکي از دانش آموزان اين مدرسه که سوار بر دوچرخه است وارد مدرسه مي شوم از کلاس درس او بازديد مي کنم. بخاري گازي کوچکي در کلاس روشن است.از علي مي پرسم آيا با اين بخاري کوچک، دانش آموزان آخر کلاس گرم مي شوند او مي گويد: آخر کلاس گرم نمي شود به خصوص دانش آموزاني که در کنار پنجره ها نشسته اند هميشه درخواست افزايش درجه حرارت بخاري را دارند.او به وجود بخاري در سرويس بهداشتي مدرسه هم اشاره مي کند و مي گويد: مسئولان مدرسه براي گرم شدن هواي سرويس بهداشتي و جلوگيري از يخ زدن شيرهاي آب در آن جا هم بخاري قرار داده اند.

 

استفاده از بخاري بدون دودکش

از حياط پر از برف و يخ مدرسه مي گذرم تا از وضعيت سرويس بهداشتي بازديد کنم. همان طور که اين دانش آموز مي گفت: بخاري گازي بزرگي با حداکثر حرارت در سرويس بهداشتي قرار داده شده بود اما بدون دودکش!بسته بودن در سرويس بهداشتي و خطر گازگرفتگي از يک سو و داغ بودن بدنه بخاري آن هم در مدرسه راهنمايي با دانش آموزان پرشروشور ممکن است باعث بروز حادثه و به خطر افتادن سلامت و جان دانش آموزان شود. گفت وگو با والدين برخي دانش آموزان نيز حکايت از نگراني آن ها دارد و مي گويند: اي کاش مسئولان آموزش و پرورش براي اصلاح سيستم غيراستاندارد گرمايشي مدارس فرزندان آن ها فکري بردارد تا اتفاقي نيفتاده است.دبيرستان پسرانه اي که هم در آن نزديکي ها همين وضعيت را دارد و در آن جا هم از سيستم نامناسب بخاري گازسوز استفاده مي شود.در اين بين با پرس و جو از اطرافيان در پي مدرسه اي بودم که از سيستم شوفاژ برخوردار باشد. با چند نفر از آشنايان تماس گرفتم ۲ مدرسه به من معرفي شد که يکي در منطقه برخوردار و يکي در مرکز شهر قرار داشت و هر ۲ داراي سيستم گرمايشي مرکزي بودند.يکي از دانش آموزان اين دبيرستان دخترانه از وضعيت سيستم گرمايشي مدرسه رضايت دارد و مي گويد: «از وقتي صحنه هاي فجيع سوختگي دانش آموزان پيرانشهر را ديده ام قدر مسئولان مدرسه ام را بيشتر از گذشته مي دانم و خوشحالم که در مدرسه ما از شوفاژ استفاده مي شود که خطري براي ما ندارد.» مهسان مي افزايد: در مدرسه قبلي که تحصيل مي کردم، استاندارد نبودن بخاري گازي و تجمع گاز قبل از روشن شدن کامل بخاري باعث شد صداي بلندي در هنگام روشن شدن بخاري ايجاد شود و همه دانش آموزان از اين صدا وحشت کرديم، خدا به همه ما رحم کرد که گاز براي مدت طولاني در فضا منتشر نشده بود وگرنه معلوم نبود چه اتفاقي براي ما مي افتاد.يکي از دانش آموزان مدرسه راهنمايي دخترانه در مرکز شهر هم از به کارگيري سيستم شوفاژ براي گرم شدن هواي کلاس هاي مدرسه مي گويد و مي افزايد: خوشبختانه در مدرسه  ما از شوفاژ استفاده مي شود و از وقتي که مادرم خبر آتش سوزي مدرسه دخترانه در اردبيل را شنيده نگران سيستم گرمايشي مدرسه ما شد و با سرکشي از کلاس درس  ما خيالش راحت شد.گزارش عيني خراسان از وضعيت بخاري ها در مدارس حاکي از اين است که اکثر مدارس از بخاري گازي استفاده مي کنند در حالي که بارها به ويژه پس از حادثه مدرسه پيرانشهر مسئولان آموزش و پرورش بر ممنوعيت استفاده از بخاري گازي در مدارس تاکيد کرده اند و بهترين نوع بخاري در مدرسه را بخاري نفتي کاربراتوري دانسته اند. همچنين چندي قبل وزير آموزش و پرورش در مجلس گفته بود ايمن سازي و استانداردسازي بخاري هاي مدارس اعتبارات زيادي مي طلبد که در توان ما نيست.

آخرین مطالب این بخش اخبار اجتماعی

ازدواج کودکان زیر 13 سال ممنوع فاطمه ذوالقدر گفت: طرح «کودک همسری» که بر اساس آن سن ازدواج دختران و پسران افزایش می یابد و ازدواج زیر ۱۳ سال نیز ممنوع می شود، بعد از تعطیلات یک هفته ای خانه ملت...
بنر جنجالی شهرداری بوشهر درباره نوع پوشش زنان در محل کار، با واکنش منفی کاربران در فضای مجازی همراه شد. نصب یک بنر توسط شهرداری بوشهر از دو خانم با پوشش‌های متفاوت و طرح این سوال که «ترجیح می‌دهید کدام زن...
نظر تامل برانگیز مردم درباره گزارش هدر رفت برق ! خبرگزاری مهر امروز در گزارشی تصویری و بعضا عجیب، منابع هدر رفت برق را به نمایش گذاشت. این گزارش بازتاب زیادی در سایت های خبری داشته و آن را منعکس کرده...
ابوالقاسم شیرازی در گفت‌وگو با «جام‌جم آنلاین» با اشاره به شرایط مطلوب در تولید پوشاک مناسب در کشور، اظهار کرد: این وظیفه با محوریت ارشاد، مد لباس و اتحادیه در حال انجام است، ضمن اینکه مکان‌هایی توسط کارگروه مد لباس...


  • فیلم سینمایی خانه دختر