سازمان مالیاتی مهلت ارسال صورت معاملات را تمدید کرد


به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری گفت: به منظور تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات این هفت فصل تا ۲۸ اسفند تمدید شده است.


همه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون برای انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند، مکلفند با مراجعه به سامانه زمان امور مالیاتی به نشانی(WWW.TAX.GOV.IR ) اطلاعات معاملات فصلی را به صورت الکترونیکی یا لوح فشرده ( تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط ( OFFLINE ) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط تحویل دهند.


خودداری از تکالیف قانونی موجب تعلق جرایم مالیاتی خواهد شد که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، قابل بخشش نیست.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید