مهدی کیانی ستاره محبوب این تیم بعد از گلزنی توپ را داخل لباس خود گذاشت و تقریبا همان حرکت لوسیانو را تکرار کرد


با این حال دیروز  اتفاق جالبی در ورزشگاه یادگار امام و در حین بازی  تراکتورسازی – ذوب آهن افتاد و مهدی کیانی  ستاره محبوب این تیم بعد از گلزنی توپ را داخل لباس خود گذاشت و تقریبا همان حرکت  لوسیانو را تکرار کرد.پس حالا باید از  زینی زاده پرسید آیا  کیانی به  ذوبی ها بی احترامی کرده  و آنها باید از او شکایت کنند؟اصلا  مدیر عامل محترم تراکتورسازی حرکت بازیکن تیمش را دیده  و نظرش در این خصوص چیست؟ .