رضا زاده با منش پهلوانی رای داد

پیرهادی در خصوص رای رضازاده به قالیباف گفت: همچنین باید از برخی اعضای شورای شهر مانند حسین رضازاده که انصافا در حرف و عمل خود پایدار ماند و با رای با قالیباف نشان داد که تحت تاثیر فضای سیاسی قرار نخواهد گرفت تشکر کنیم.

عضو شورای شهر تهران با مثبت خواندن فضای انتخاب شهردار گفت: انتخاب شهردار تهران در یک فضای مناسب انجام شد و اکثریت منتخبان شورانشان دادند که به دنبال ایجاد فضای سیاست زده در شورا نیستند.

محسن پیرهادی با بیان این که مردم شهر تهران از رفتارهای سیاسی دلزده و ناراحت هستند تصریح کرد: مردم به دنبال تقویت فضای فرهنگی,عمرانی و خدماتی در شهر هستند و این خواسته ها از جدال های سیاسی و پی کیری امور گروهی به دست نمی آید و خوشبختانه اکثریت شورای شهر تهران را درک این واقعیت به سمت انتخاب شهرداری رفتند که سابقه کار او نشان دهنده رفتار غیر سیاسی است.

وی ضمن قدردانی از رسانه ها به دلیل وارد نشدن به فضای تخریب کاندیداها گفت: بیشتر رسانه ها وارد فضای تخریب و حمله به افراد نشدند و این نشان دهنده درک خوب آنها از واقعیات جامعه و رشد فرهنگ رسانه ای و رقابت انتخاباتی است.

پیرهادی در خصوص رای رضازاده به قالیباف هم افزود: همچنین باید از برخی اعضای شورای شهر مانند حسین رضازاده که انصافا در حرف و عمل خود پایدار ماند و با رای با قالیباف نشان داد که تحت تاثیر فضای سیاسی قرار نخواهد گرفت تشکر کنیم.

وی ادامه داد:رضا زاده منش پهلوانی و ورزشکاری دارد و این باعث می شود با تاسی از آموزه های دینی در وفاداری به قول خود استوار بماند.

سایت شهردار آنلاین نیز امروز به نقل از رضازاده نوشت: رای من در هر دو مرحله رای گیری انتخاب شهردار تهران، به دکتر قالیباف بود.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: رقابت بین آقایان قالیباف و هاشمی بسیار تنگاتنگ بود که در نهایت دکتر قالیباف توانست با ارائه یک برنامه منسجم و راهبردی رای اعضای شورا را با خود همراه کند.

رضازاده اظهارکرد: امیدوارم در این دوره مدیریت شهری پروژه ها و برنامه های مفید و در شان مردم بزرگوار تهران به انجام برسد.

 

 

افکارنیوز

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید