راهکارهای قرآن برای جلوگیری از انحرافات جنسی/ انحرافات جنسی ریشه های مختلفی دارد


دکترحسین باهر در مورد اینکه انحرافات جنسی از منظر قرآن و روایات چه اعمال و اقداماتی هستند به خبرنگار مهر گفت:هر عملی که از میزان طبیعی و فطری، شرعی و عرفی اش عدول پیدا کند انحراف از معیار شناخته می شود.


وی افزود: مثلاً آب را باید، پاک، تمیز، به اندازه، به هنگام تشنگی نوشید آن هم آبی که ملک شخص و یا از مباحات باشد. بنابراین اعمالی مانند خود ارضائی، دیگر آزاری، تجاوز به عنف از مصادیق انحرافات جنسی به شمار می روند.


استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه راهکارهای قرآن برای مقابله با انحرافات جنسی چیست گفت: راه کارهای مقابله با انحراف جنسی ترک آنها و افاده ارضاء از طریق حلال و مباح است مانند ازدواج و خواب دیدن و اگر این راهکارها میّسر و مکفی نبود بایستی دارو درمانی و احتمالاً برخورداری اجتماعی صورت گیرد تا جامعه مورد آزار قرار نگیرد.


این رفتارشناس و جامعه شناس درمورد اینکه چگونه می توان با برخی از انحرافات جنسی که متأسفانه غرب با بهانه حقوق بشر و آزادی آنها را تأیید و تبلیغ می کند مبارزه کرد هم تصریح کرد: حقوق آزادی انسانی(حریت) یا آزادگی است و آن ضرر نزدن به خود و دیگران است و صرف ضرر نزدن به  خود یا به دیگری کافی نیست بلکه شرط لازم است.


این نویسنده و محقق در مورد اینکه اصولاً چقدر باید انحرافات جنسی را در جامعه جدی گرفت و با روش هدفمند و نه تابو شکنانه با آن مقابله کرد هم یادآور شد: انحرافات جنسی، که در جامعه مأمور ارتکاب قرار می گیرد منشأهای مختلفی ممکن است داشته باشد که باید با آنها برخورد سازنده تر شود مانند رفتارهای تحریک آمیز جنسهای مخالف، تصاویر قبیح، فحشاء و از همه مهمتر نا آگاهی از خواص ارضاء صحیح و کامل جنسی و عدم شناخت ضررهای فردی و اجتماعی انحرافات جنسی.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید