رابطه شوم زن متاهل با دوست شوهرش لو رفت!

مرد ۳۵ ساله ای که شش سال قبل در پی ارتباطی شیطانی با یک زن جوان، همسر او را با شیوه ای حیله گرانهبه قتل رسانده و جسد او را داخل چاهی متروکه انداخته بود، در حالی به همراه زن مذکور دستگیر شدکه صبح روز گذشته بقایای جسد مقتول با خاک برداری از عمق ۲۰ متری چاه مذکور بیرون آمد.جزئیات این قتل توسط زن خیانتکار را در ادامه بخوانید

جنایت با همکاری یک زن خیانتکار

ماجرای این پرونده که به کلافی پیچیده تبدیل شده بود، از اول مهرماه سال ۱۳۹۱ زمانی در پلیس آگاهی موردبررسی قرار گرفت که زنی با تسلیم شکواییه ای به دستگاه قضایی، از گم شدن شوهر ۴۶ ساله اش خبر داد.

این زن با نشان دادن دست نوشته ای به پلیس چنین وانمود کرد که همسرشچند روز قبل از منزل خارج شده و دیگر به مشهد باز نخواهد گشت!

 

قتل مرد ۴۵ ساله توسط دوستش

با اعلام این شکایت، بررسی های پلیس برای ردیابی مرد گم شده آغاز شداما همه پیگیری ها بی نتیجه ماند تا این که مدت ها بعد، سرنوشت این پرونده بهگونه ای رقم خورد که احتمال قتل مرد ۴۵ ساله وجود داشت. به همین دلیل، همسراین مرد و افراد دیگری از مرتبطان با پرونده و به ویژه کسانی که با «محمدرضا-ن» (مرد گم شده) ارتباط داشتند،مورد بازجویی قرار گرفتند و برخی از آنان نیز با صدور دستور قضایی برای مدت اندکی روانه زندان شدنداما باز هم هیچ سرنخی از جنایت به دست نیامد و همسر محمدرضا با قرار قانونی از زندان آزاد شد.

پرونده گم شدن مرد ۴۵ ساله

اواخر سال ۱۳۹۵ رسیدگی به پرونده گم شدن مرد ۴۵ ساله با ورود به تاریکخانه سرگذشتافرادی که حدود پنج سال قبل در ماجرای گم شدن «محمدرضا» مورد بازجویی قرار گرفته بودندآغاز شد. در این میان، ناگهان نامی مرموز توجه قاضی را به خود جلب کرد. «مغول» صفتی کهبرای «علی-ب» یکی از دوستان نزدیک مرد گم شده به کار رفته بود. قاضی روی نام «مغول»متمرکز شد چرا که بخش کوچکی از محتویات پرونده به ارتباط همسر «محمدرضا» با «مغول» اشاره می کرد.

این گونه بود که قاضی ویژه قتل عمد، دست نوشته مرد گم شده را دوباره مورد بررسی هایدقیق کارشناسی قرار داد.

بررسی های مقدماتی گروه کارآگاهان بیانگر آن بود که دست نوشته مذکور مدتی قبل از گم شدن مرد۴۵ ساله نوشته شده است!این در حالی بود که قاضی دستوراتی را برای بررسی وضعیت اجتماعیو اخلاقی کنونی همسر محمدرضا صادر کرده و از کارآگاهان خواسته بود تحقیقاتی را درباره سیم کارت های مخفی این زن آغاز کنند.

 

دیگر بوی جنایت از این پرونده به مشام می رسید. بعد از مدت ها فعالیت های اطلاعاتیو عملیاتی که در شاخه های مختلف پلیسی صورت گرفت، در نهایت سرنخ هایی به دست آمدکه نشان می داد «مغول» از یک سال قبل از جنایت با محمدرضا آشنا شده بود و به منزل او رفتو آمد داشت و از سوی دیگر نیز همسر محمدرضا مدتی قبل ازدواج کرده و با شوهرش زندگی می کند.اما پیدا شدن چندین سیم کارت مخفی از «ز-ف» (زن مرد گم شده) و بررسی پیامک های ارسالی آن،ماجرای ارتباط شیطانی بین او و مغول را فاش کرد. بنابر این زن ۳۴ ساله دستگیر شد.

همکاری یک زن خیانتکار در قتل همسرش

او که هنوز مانند سال های گذشته قصد داشت خود را بی خبر از ماجرای گم شدن همسرش نشان دهد، وقتی در برابر شواهد و دلایل مستند قرار گرفت ناگهان بغض شش ساله اش ترکیدو در حضور قاضی میرزایی و کارآگاهان اداره جنایی، گریه کنان گفت: «مغول» مرا فریب داد،او به خانه ما رفت و آمد داشت تا این که با توسل به ترفندهای حیله گرانه مرا به شوهرم بدبین کردو در نهایت از من خواست شوهرم را به قتل برسانم اما من گفتم که جرئت این کار را ندارمتا این که او چند قرص تهیه کرد و به من گفت: این ها را به شوهرت بخوران! بعد با من تماس بگیر!شب حادثه من قرص را در چای همسرم حل کردم و به او خوراندم.

وقتی او بی حال شد، در حیاط را باز کردم و مغول به داخل خانه آمد و او را با روسری خفه کردسپس جسد را با پراید خودش به روستای سهل الدین برد و داخل چاه متروکه انداخت.

این زن در ادامه اعتراف کرد: چند سال بعد از این ماجرا من با همان دست نوشته موفق شدمطلاق غیابی بگیرم و اکنون در حالی ازدواج کرده ام که دختر ۱۱ ساله ام نیز که آن زمان پنج ساله بود با من زندگی می کند.

در پی اعترافات این زن، بلافاصله مغول نیز با صدور دستوری از سوی قاضی ویژه قتل عمد دستگیرو روز گذشته با حضور امدادگران آتش نشانی بقایای جسد مرد گم شده از عمق ۲۰ متری نخاله های چاهمتروکه بیرون کشیده شد. تحقیقات بیشتر درباره این جنایت هولناک همچنان ادامه دارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید