خشکی زاینده‌رود هر روز فاجعه‌ای جدید رقم می‌زند

سخنگوی کمیته آب اتاق اصفهان تصریح کرد: تغیرات اکولوژیکی اصفهان از سال ۱۳۸۵ به سرعت به سمت خشکسالی رفته است و اگر وضعیت آب با همین شیب ادامه داشته باشد تا ۱۰ سال آینده شرایط ناگواری را برای استان و ایران رقم می‌زند. : گردو در یک منطقه مشخص که خود عامل برخی حساسیت‌های بی جا است حدود دو برابر برنج آب مصرف می‌کند اما هرگز در محور خبر رسانی‌ها قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیته آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: متاسفانه القائات منفی رسانه‌ها در خصوص مصرف آب در اصفهان بسیار زیاد است این در حالی است که امروز مردم اصفهان ساعات طولانی بدون آب زندگی می‌کنند چگونه می‌توانند مصرف بالایی داشته باشند؟

به گزارش ایسنا، محمد کوشافر در دومین نشست تعامل و هم اندیشی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با مدیران رسانه‌های جمعی اظهارکرد: همواره مصرف بالای آب شرب در استان اصفهان مورد انتقاد دیگران قرار گرفته است اما بررسی‌های علمی نشان می‌دهد استفاده از آمارهای چند سال قبل کاربردی ندارد و در شرایطی که در اصفهان روزانه، شاهد قطعی آب خانگی هستیم نمی‌‌شود گفت که مصرف آب در شهر اصفهان بسیار بالاست چراکه با قطعی چگونه می‌توان آب مصرف کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای توقع دارند مصرف آب در اصفهان که در تابستان دمای ۴۰ درجه دارد با منطقه‌ای که میانگین دمای آن در همین فصل ۲۵ درجه است با یک معیار سنجیده شود، در حالی که اقلیم، در تعیین استاندارد سرانه مصرف آب خانگی نقش مهمی بازی می‌کند.

سخنگوی کمیته آب اتاق اصفهان تصریح کرد: تغیرات اکولوژیکی اصفهان از سال ۱۳۸۵ به سرعت به سمت خشکسالی رفته است و اگر وضعیت آب با همین شیب ادامه داشته باشد تا ۱۰ سال آینده شرایط ناگواری را برای استان و ایران رقم می‌زند.

کوشافر با تاکید بر اینکه درباره خشکی زاینده رود القائات منفی رسانه‌ای در برخی استان‌ها بر روی اصفهان فشار وارد کرده است، افزود: رسانه‌ها باید واقع گرا باشند و در هر استانی در حوضه زاینده رود اگر اشکالی است برطرف کنند نه اینکه خود مشکل به مشکل بیفزایند.

کاهش ۸۰ درصدی کاشت برنج در اصفهان

وی با اشاره به صحبت‌های غیر منطقی در خصوص نوع و مدل کشاورزی در اصفهان، گفت: در سخنان عنوان شده درباره مصرف بالای آب در بخش کشاورزی اصفهان نیز جای بررسی دارد چرا که متاسفانه همواره کشت برنج را به عنوان عامل خشکی زاینده رود تبلیغ می‌کنند و این در حالیست که کشت برنج در اصفهان به دلیل بی آبی به مقدار زیادی کاهش یافته است.

این محقق دانشگاهی تاکید کرد: گردو در یک منطقه مشخص که خود عامل برخی حساسیت‌های بی جا است حدود دو برابر برنج آب مصرف می‌کند اما هرگز در محور خبر رسانی ها قرار نگرفته است.

کوشافر با بیان اینکه آمار ۹۰ درصدی مصرف آب کشور در بخش کشاورزی علمی نیست، اظهار کرد: مصرف آب در بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور متفاوت است و همچنین بخشی از آب همواره وارد چرخه زیر زمینی مزارع شده و بازچرخش می‌شود پس بنابراین در مقیاس مزرعه و حوضه متفاوت می‌شود ضمن آنکه امسال در اصفهان سطح زیر کشت به دلیل بی آبی ۸۰ درصد کاهش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه تبلیغ درباره مصرف بالای آب در بخش صنعت استان اصفهان یکی دیگر از محورهای القائات رسانه‌ای است، خاطرنشان کرد: این موضوع باید در هر سه استان اصفهان، یزد و چهار محال به طور همزمان مورد بحث قرار گیرد چرا که توسعه فولاد در دیگر استان‌های استفاده کننده از آب زاینده رود نیز اتفاق می‌افتد و هر سه استان در این عرصه با هم آب مصرف می‌کنند ولی همواره مصرف اصفهان عنوان و صنعت سایر استان‌ها مسکوت می‌ماند بنابراین باید توسعه صنعتی و بارگذاری جدید بر زاینده رود در هر سه استان متوقف شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید