حمایت سیستم بانکی از تولید ناجی اقتصاد کشور است

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: حمایت سیستم بانکی از تولید و پشتیبانی دولت از بخش خصوصی راهکاری مناسب برای مطلوبیت اقتصادی کشور است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسین پیرموذندیروز در نشست با اعضای کمیسیون تجارت و امور گمرکی اتاق بازرگانی اردبیل افزود: بخش خصوصی و تلاشگران عرصه صنعت و تولید برای حراست از منافع ملی جهاد‌گونه تلاش می‌کنند که این تلاش آنها نباید مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی باید بخش دولتی و خصوصی در کنار هم قرار گیرند، گفت: البته محدود شدن دخالت بخش دولتی در اقتصاد نیز حائز اهمیت است.

پیرموذن با بیان اینکه بخش خصوصی حافظ منافع تولید و چرخه اقتصادی در کشور است، افزود: در سال تولید ملی برای ترسیم فضای مناسب و روشن برای اقتصاد کشور پویایی تولید و روان نمودن وضعیت فضای کسب و کار در کشور، تثبیت و افزایش اشتغال و… دولت بایدبه فعالان اقتصادی اجازه عمل بیشتری دهد.

وی با یادآوری جایگاه و اهمیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی اردبیل در سطح کشور، گفت: مصوبات، طرح‌ها و پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی اتاق اردبیل در کمیسیون‌‌های اتاق ایران مورد استقبال قرار می‌گیرد و طبق قانون کسب و کار نیز دولت مکلف است در تهیه و تنظیم لوایح، نظرات کمیسیون‌های اتاق ایران را به عنوان نظریه بخش خصوصی در نظر بگیرد.

پیرموذن در ادامه افزود: تمام کمیسیون‌های اتاق بازرگانی اردبیل ترکیبی از اساتید برجسته دانشگاهی، صاحبنظران و چهره‌های شاخص بخش خصوصی است و فرصت بسیار مناسبی فراهم شده تا اعضای کمیسیون با نگاه علمی و تجربی برای پویایی اقتصاد کشور و برون‌رفت از وضعیت موجود موثرترین راهکارها را به کارگیری کند.

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید