تکمیل ظرفیت کنکور ۹۲ شروع شد/ رشته های جدید و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی


با اضافه شدن برخی رشته های جدید و حذف چند رشته، اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۲ اعلام شد.

بر اساس این اصلاحات حدود ۳۰ رشته جدید به مجموعه رشته – محل هایی که پیش از این اعلام شده است، اضافه شده و تعدادی از رشته ها نیز حذف و برخی از موارد برخی از رشته – محل ها اصلاح شده است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین اصلاحات اعمال شده نسبت به ثبت کد‌ محل‌های مورد نظر در برگه انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹۲ ثبت‌نام کرده (اعم از اینکه در جلسه آزمون حاضر بوده و یا نبوده‌اند) و همچنین متقاضیانی که در آزمون فوق ثبت‌نام نکرده اند می توانند در این مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

داوطلبان تا پنجشنبه پنجم دی ماه ۹۲ فرصت دارند با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org و پرداخت مبلغ ۳۵,۰۰۰ ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۵۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام کنند.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی داوطلبان متقاضی رشته علوم و مهندسی آب در کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور توجه داشته باشند که این رشته دارای ۱۳ خوشه مختلف است و به دلیل عدم امکان ارائه همه خوشه های مذکور در یک مرکز یا واحد، تعیین خوشه های آموزشی فعال در مراکز و واحدها، منحصرا توسط دانشگاه پیام نور صورت می پذیرد.

۲۱ رشته محل در رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی اصلاح شده است. ۱۹ رشته از دفترچه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی حذف شده و ۱۹ رشته دیگر به عنوان رشته‌های جدید گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علاوه بر رشته‌های مندرج در دفترچه اضافه شده است.

در گروه آزمایشی علوم تجربی ۱۵ رشته اصلاح شده، ۱۰ رشته حذف شده و ۱۷ رشته‌ جدید علاوه بر رشته‌های مندرج در دفترچه اضافه شده است.

در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز ۱۰ رشته دچار اصلاح شده، ۵ رشته از دفترچه گروه آزمایشی علوم انسانی حذف شده و ۲۱ رشته نیز به مجموع رشته‌های جدید گروه آزمایشی علوم انسانی، علاوه بر رشته‌های مندرج در دفترچه اضافه شده است.

در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز ۸ رشته‌ جدید علاوه بر رشته‌های مندرج در دفترچه اضافه شد.

۴۷۴۷


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید