تغییر نام خیابان آفریقا به نام نلسون ماندلا/ نام‌گذاری یکی از خیابان‌های پایتخت به نام دکتر معتمد‌نژاد

پیشنهاد تغییر نام خیابان آفریقا به نام “نلسو‌ن ماندلا” رهبر انقلابی آفریقای جنوبی و همچنین یکی از خیابان‌های پایتخت به نام دکتر معتمد‌نژاد پدر علم ارتباطات ایران در جلسه امروز شورا مطرح شد.

حق رای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیته تخفیف اعتبار ابقا شد.

در جلسه امروز شورای شهر بررسی دو فوریت طرح اصلا‌حیه تبصره سوم ماده واحده مصوبه بودجه سال ۹۲ شهرداری شهر تهران تصویب شدکه بر اساس آن حق رای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیته تخصیص اعتبار ابقا شد و اعضای کمیسیون های ۶ گانه نیز با عنوان ناظر قرار گرفتند.

به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران،‌ در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی دو فوریت طرح اصلا‌حیه تبصره سوم ماده واحده مصوبه بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش تبصره سوم ماده واحده مصوبه بودجه سال ۹۲ شهر تهران به این شرح است که به منظور بهره برداری بهینه از اعتبارات و درآمدها و منابع نقد و غیر نقد همچنین تعیین اولویت مصرف منابع کار‌گروهی تحت عنوان کمیته تخصیص اعتبار تشکیل شود.

ترکیب اعضای کمیته تخصیص اعتبار شامل شهردار  تهران یا نماینده تام الا‌ختیار وی به عنوان رئیس،‌ معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران به عنوان دبیر، معاون مالی اداری شهرداری تهران، یکی از معا‌ونان شهرداری تهران حسب موضوع، روسای کمیسیون های ۶ گانه و اصلی شورای اسلامی شهر تهران .

بر اساس این گزارش کار‌گروه مذکور موظف است در مقاطع حداکثر یک ماهه و با توجه به میزان وصولی و تحقق  درآمد ها و منابع مصوب با بررسی گزارش عملکرد واحدهای اجرایی در زمینه فعالیتهای هزینه ای و پیشرفت فیزیکی پروژه های سرمایه ای نسبت به تعیین اولویت و تخصیص اعتبارات مصوب اقدام و سهم اعتبار نقدی و غیر نقدی کلیه ردیفهای جاری، نگه داشت و سرمایه ای برای هر یک از حوزه های اجرایی را بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری تعیین نماید.

بر اساس این تبصره هرگونه پرداخت و ایجاد تعهد بدون مجوز کار گروه و تخصیص اعتبار ممنوع است و شهرداری تهران موظف است نکته صورت جلسات کار گروه مذ‌بور را حداکثر یک هفته پس از تشکیل آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نمایند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این طرح موافقت و مخالفت خود را اعلام کردند و در نهایت حق رای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیته تخصیص اعتبار ابقا شد و همچنین روسای کمیسیون های ۶ گانه به عنوان ناظر به این کمیته مصوب شد.مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به برنامه ۵ ساله شهرداری برای سال ۹۳ اظهار داشت: برنامه ۵ ساله شهرداری دارای ۱۴۰ ماده است که از ماده ۲۰ تا ۷۲ متعلق به حوزه خدمات شهری و در طرح جامع شهرداری تهران و در ۷ چشم انداز اصلی ۳ چشم انداز متعلق به حوزه خدمات شهری است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه بیان داشت: در این حوزه ۶ محور اصلی در نظر گرفته شده که ۲ محور متعلق به حوزه محیط زیست و خدمات شهری و محور دوم متعلق به ایمنی و مدیریت بحران است.

وی ادامه داد: در ۶ محور اصلی این برنامه ارتقا سطح بهداشت،‌ فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف شهروندان،‌ تامین سرانه های خدمات شهری،‌ ارتقا کمی و کیفی ارائه خدمات در مراکز خدماتی شهرداری در طرح برنامه مشخص شده است.

وی افزود: در این حوزه ۲۰ اقدام اصلی تعریف شده که شامل بهبود مدیریت پسماند،‌ تفکیک و ذخیره سازی،‌ ارائه تسهیلات و تقویت بخش خصوصی در حوزه مدیریت پسماند، آموزش و بستر سازی فرهنگی به منظور ارتقا و اقتصادی کردن فرصتها، سهولت و افزایش دسترسی شهروندان به کالا، استاندارد سازی و توسعه سرویسهای عمومی بهداشتی و افزایش ضریب مکانیزاسیون در خدمات شهری است.

عبد‌اللهی در ادامه بیان داشت: در محور محیط زیست فضای سبز سیاست تعریف شده شامل صیانت در منابع و سرمایه های طبیعی شهر، توسعه یکپارچه و متوازن فضای شهری،‌ استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد برای پایش و نگه داشت محیط زیست و فضای سبز شهری تعریف شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا راهبر‌دهایی نیز پیش بینی شده که شامل توسعه فضاهای شهری با محوریت کمربند سبز، ساماندهی و احیای منابع آبی پایدار، فراهم سازی زیر ساختهای مناسب و مشوق های موثر به منظور تر‌قیب شهروندان و تهیه برنامه اجرایی برای تحقق مشارکت بخش خصوصی در افزایش کیفیت محیط زیست،‌ ایجاد تسهیلات مناسب جهت استفاده مناسب و پایدار ، ارتقا نظام مدیریت زیست محیطی،‌ سیاست گذاری، اصلاح و پهنه سازی های مناسب، استفاده حد اکثر‌ی از فضاهای نوین در زیر ساختهای عمومی، بهره گیری از ظرفیت های قانونی در جهت مقابله با آلاینده ها است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در حوزه ایمنی و مدیریت بحران نیز چشم انداز تعریف تهران شهری مقاوم در برابر  آسیبها و مخاطرات و سوانح است و در همین راستا نیز اهداف در نظر گرفته شده شامل توسعه شبکه زیر ساخت مناسب، ارتقای نقش شهروندان در مدیریت بحران،‌ هوشمند سازی شهر و مدیریت شهری در مواجهه با سوانح طبیعی و غیر طبیعی،‌ افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازها، آموزش و ساماندهی نیروهای مردمی در شرایط بحران،‌ اعمال ضوابط و مقررات ساخت و ساز،‌ ارتقای سطح ایمنی شهر از طریق پایش و کنترل ایمنی است.

در ادامه جریان بررسی گزارش معاون خدمات شهری اعضای شورای شهر موافقت و مخالفت خود را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش مختا‌آباد عضو شورای فرهنگی شهر تهران با اشاره به دو گزارش پخش شده از بخش خبری ۲۰:۳۰ اظهار داشت: در گزارشهای بخش خبری ۲۰:۳۰ دو گزارش از واقعیت های تهران امروز نشان داد که درآن معتادین در اتوبان نیایش شبها چادر می زنند و معاون خدمات شهری پاسخ بدهد که چه اقدامی برای این کار انجام شده.

حا‌فظی رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جریان بررسی گزارش معاون خدمات شهری، گفت: اولویت های ما در کمیسیون سلامت توسعه مشارکت ان جی اوها، مقابله با آلودگی هوا، تغییر سبک زندگی، استفاده از انرژی های نوین، فراکسیون های سلامت در مجلس است که می بایست اعمال پیوست سلامت در تمام پروژه های شهری انجام شود.

مسجد جامعی رئیس مجلس شورای اسلامی شهر تهران با تائید صحبت های حافظی تاکید کرد: با توجه به رویکرد شورای چهارم که سلامت است و بر همین اساس کمیسیون سلامت در شورای شهر تشکیل شده این پیشنهاد منطقی و باید در این مورد حتی در طرح های عمرانی نیز پیوست سلامت در نظر گرفته شود.

حقا‌نی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به قوانین مشخص شده در حوزه خدمات شهری، بیان داشت: حفظ و گسترش فضای سبز یکی از وظایف حوزه خدمات شهری است اما متاسفانه هر روز اقدامات غیر قانونی در این زمینه انجام می شود.

آخرین اقدام در این زمینه باغ معنوی در خیابان جمشید‌یه است که می بایست مصادره شود و در اختیار شهرداری قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ساخت میاد‌ین میوه و تره بار توسط بخش خصوصی خلاف قانون است چرا که در قانون آمده این کار می بایست بین تولید کننده و مصرف کننده بدون هیچ سودی انجام شود.

دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جریان بررسی گزارش خدمات شهری تصریح کرد: در احکام خدمات شهری می بایست به بحث خصوصی سازی تاکید شود و فروشگاههای شهروند نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.

همچنین در بحث باغات نیز ایجاد یک باغ ایرانی باید در اولویت اقدامات خدمات شهری قرار گیرد اما متاسفانه در تهران حتی یک باغ ایرانی نداریم و باید در طول برنامه ۵ ساله آینده به این مبحث توجه جدی شود.

وی ادامه داد: پرندگان بومی شهر تهران که تعدادشان به میزان قابل توجهی کم شده نیز باید توجه شود چرا که با این روند در ۱۰ سال آینده همین حداقل پرندگان نیز از بین می روند.

وی افزود: در ارتباط با سگه‌ی ولگرد نیز باید اقدام منطقی انجام شود و کشتن یک موجود زنده با روشهای غیر قانونی کاری است غیر اخلاقی .

عبد‌اللهی معاون خدمات شهری در پایان اظهار داشت: از تمامی انتقادات و پیشنهادات اعضای شورای شهر استقبال می کنیم و حتما در دستور کار حوزه خدمات شهری قرار خواهیم داد.

*تغییر نام خیابان آفریقا به نام نلسون ماندلا/ نام گذاری یکی از خیابانهای پایتخت به نام دکتر معتمد نژاد

به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، بیست و نهمین جلسه علنی از چهارمین دوره  شورای اسلامی شهر تهران دقایقی پیش و با حضور ۲۳ نفر از اعضا و با قرائت قرآن توسط حجت الاسلا‌م و‌المسلمین نا‌صحی آغاز شد.

بر اساس این گزارش در ابتدای جلسه امروز و در نطق پیش از دستور انصاری عضو شورای اسلامی شهر تهران با تسلیت فوت مادر شهید بروجردی و همچنین تبریک روز ۱۶ آذر اظهار داشت: شهید بروجردی علاوه بر اینکه سرداری توانمند بود شیوه حضورش بین مردم متفاوت بود و در مقابله با جریانات ضد نظام حرکت های بزرگی را انجام داده و فوت مادر وی را به خانواده وی، همرزمان و عموم مردم تسلیت گفت.

وی در ادامه با اشاره به روز ۱۶ آذر بیان داشت: روز ۱۶آذر را پشت سر گذاشتیم و این روز را به دانشجویان تبریک می گوییم که دانشجویان ما در طول ۴ دهه گذشته با الهام از سه شهید بزرگوار اقدامات سازنده ای را انجام دادند.

وی در ادامه پیشنهاد نام گذاری  یکی از خیابانهای تهران را به نام نلسو‌ن ماندلا پیشنهاد کرد و گفت: پیشنهاد می کنم خیابان آفریقای تهران به نام نلسو‌ن ماندلا نام گذاری شود.

مسجد جامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جلسه امروز شورا و با تایید پیشنهاد انصاری اذعان داشت: نلسو‌ن ماندلا یکی از شخصیت های سیاسی بود و همواره در مجامع بین المللی‌ و هر جایی که ایران نیاز به رای داشته، آفریقای جنوبی همواره با ایران بوده است و می بایست این پیشنهاد اجرایی شود.

وی ادامه داد: نلسو‌ن ماندلا دو بار به ایران سفر کرده و با رهبر ایران دیداری داشتند و حس ایران دوستی او تا زمان مرگ وی ادامه داشته است و به عقیده من نام بخشی از خیابان آفریقا و یا یکی از خیابانهای منتهی به خیابان آفریقا و یا یکی از میا‌دین این مکان به نام وی نام گذاری شود.

* نام گذاری یکی از خیابانهای پایتخت به نام دکتر معتمد نژاد

مسجد جامعی در ادامه با اشاره به فوت پدر علوم ارتباطات ایران تصریح کرد: دکتر معتمد نژاد پدر علوم ارتباطات و در حوزه ارتباطات تاثیرات بسیاری داشته و به لحاظ علمی شخصیتی جهانی بود.

وی ادامه داد: فوت وی را به جامعه گرانقدر ایران تسلیت عرض می کنم و پیشنهاد می کنم جای مناسبی نیز در تهران به نام وی نام گذاری شود چرا که ایشان به عنوان یک شهروند تهرانی حق بزرگی به گردن همه مردم ایران دارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید