تدوین برنامه زیست محیطی پایتخت/ توسعه مترو اولویت نخست تهران است


به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد حقّانی افزود: پروژه های اجرا شده با ماهیت رشد فیزیکال در تهران پیشرفت خوبی داشته اند و در این میان اولویت بندی در ابعاد پروژه های شهری و نسبتاً منطقی آن ها با توسعه پایدار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


وی با اعلام این که با وجود تمام پروژه های اجرا شده، شهر تهران بیمار است و باید نسبت به درمان آن اقدام شود، تاکید کرد: تکیه بر دانش و تجربه، نگاه کارشناسی شده و منطبق بر برنامه ریزی های شهری و نیز اداره شهر مبتنی بر توسعه پایدار شهری، از جمله راه های درمان این شهر بیمار است.


رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به این که دست یآبی به توسعه پایدار قیل از هر چیز نیازمند تغییر در رفتار شبکه های اجتماعی و گسترش تعهد و التزام به اخلاق زیست محیطی است، اظهار کرد: برای داشتن محیط پاک و کنترل آلودگی های زیست محیطی باید الگوی فراگیر مدیریت تولید و مصرف مورد بازنگری قرار گیرد.


حقّانی با بیان این که سازگاری عوامل تولید با انسان و طبیعت به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از وظایف اساسی شورای شهر چهارم تبین و تدوین برنامه زیست محیطی پایتخت در تعامل با دولت و سایر نهادهای تاثیرگذار است.


وی با تاکید این که بدون اخلاق زیست محیطی، پیشرفته ترین قوانین و مقررات و بهترین برنامه¬ها و پروژه¬ها نیز نمی تواند جامعه را به سمت توسعه پایدار سوق دهد، اضافه کرد: توسعه پایدار صرفاً هنگامی تحقق می یآبد که آگاهی های شهروندان از سرنوشت شهرشان ارتقاء یافته و مشارکت ایشان به صورت جدی جلب شود.


رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به این که پروژه های شهری باید در سازگاری کامل با محیط زیست باشند، افزود: مشارکت موثر در حفظ و نگه داری شهر و پیگیری امور از مسئولان، از حقوق حقه شهروندان محسوب می شود.


 حقّانی با تاکید بر این که توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی به عنوان یک انتظار به حق از مهم ترین خواسته های شهروندان تهرانی است، اظهار کرد: با وجود تحریم های دولتی در سال های اخیر، مدیریت شهری توانست در حد بضاعت خود  مترو را در تهران توسعه دهد.


رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: شهروندان انتظار دارند با تعامل مثبت و سازنده بین شورای شهر چهارم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، اعتبارات مورد نیاز توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه شبکه متروی تهران که اولویت نخست برنامه های عمرانی پایتخت است، تامین شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید