بدبختی قصه هر روز این ملت است !

درد و دل فرهاد اصلانی با ناصر ملک‌ مطیعی

فرهاد اصلانی در یادداشتی جسورانه از حقایق تلخ موجود سخن گفت:

مدتی بود که نمی خواستم بنویسم و پژواک بدبختی های مردم سرزمینم باشم اما مرگ مظلومانه تو ناصرخان باعث شد دوباره بنویسم هر چند تلخ.

ناصرخان چهل سال ممنوع شدی و نگذاشتند بازی کنی همچون فردین همچون بهروز همچون پوری بنایی و بسیاری زنان و مردان دیگر .
هنوز هم بسیارند کسانی دیگر که ممنوع القلم اند .
ممنوع الصدا و ممنوع التصویر اند .
ممنوع الورود و ممنوع الخروجند .
هستند کسانی که در حصرند و ممنوع اند از زندگی در کنار مردم و بودند کسانی که ممنوع النفس شدند به فرمان توهم اما همه میدانیم که در این چهل سال دردناک تر آن است که خنده ممنوع است .
عشق ممنوع است .
آزادگی ممنوع است .
حقیقت ممنوع است اما تا دلت بخواهد اضطراب و استرس و بدبختی های رنگ به رنگ گرانی و آلودگی خشک سالی و دروغ و ریا و فریبکاری حذف و سانسور قصه هر روز این ملت است .
میدانم و ایمان دارم مرگ پایان نیست شروعی دوباره است درست جایی که تاریکی به اوج میرسد خبر از روشنایی میدهد .

روحت شاد و یادت گرامی ناصر عزیز

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید