»  ویدیو محیط زیست   »   گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق


گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق

03:21
526
۱۰ مرداد ۱۳۹۶

گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق

ببینید تلاش برای نجات بز کوهی که به شکل عجیبی روی سیم های برق گیر افتاده به ثمر می نشیند

 

ویدئوهای مرتبط