»  ویدیو محیط زیست   »   گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق


گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق

03:21
53
۱۰ مرداد ۱۳۹۶

گیر افتادن عجیب بز کوهی روی سیم های برق

ببینید تلاش برای نجات بز کوهی که به شکل عجیبی روی سیم های برق گیر افتاده به ثمر می نشیند

 


لذت تماشای فیلم های جدید
در ملکانه تماشا کنید
www.molkaneh.com

پاسخ دهید

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.

ویدئوهای مرتبط