»  سرگرمی   »   میمون گارسون در ژاپن


میمون گارسون در ژاپن

00:54
106
۰۷ شهریور ۱۳۹۶

رستوران های ژاپن برای جلب مشتری، به استخدام میمون روی آورده اند.

ملکانه در این ویدئو توجه شما را به استخدام میمون به عنوان خدمتکار در ژاپن جلب می کند، این ایده برای رقابت بین رستوران ها طراحی شده است.

این یک راه غیر معمول برای جذب مشتری و مبارزه با رقبا است: استفاده از میمون های ماکائو به جای پیشخدمت های انسانی!

در این رستوران در شمال توکیو، میمون ها سفارشات را از شما می گیرند، با مشتریان عکس می گیرند و بسیار منظم هم هستند.

ویدئوهای مرتبط

  • تبلیغات ویژه

  • پایان تبلیغات