»  کلیپ های خبری   »   فیلم ریزش ساختمان پلاسکو


فیلم ریزش ساختمان پلاسکو

مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری که ازصبح امروز طعمه حریق شه بود فرو ریخت.

ویدئوهای مرتبط