»  مذهبی  ویدئو های منتخب   »   صحبت های جالب زیباکلام به سوال های عامیانه درباره عاشورا


صحبت های جالب زیباکلام به سوال های عامیانه درباره عاشورا

صحبت های جالب زیباکلام به سوال های عامیانه درباره عاشورا

زیباکلام: چرا وقتی میریم مکه میگن چرا پولتو می دی عربها بخورن به جاش بیا به فقرا کمک کن، اما وقتی میرم تایلند عشق و حال، کسی چیزی نمیگه !

زیباکلام از لحاظ سیاسی کربلا رو بررسی کرد و از مخالفتش به نحوه عذاداری امروزه در حسینیه ها سخن گفت.

زیباکلام گفت مقید به حضور در مراسم عذاداری نیستم اما …

ویدئوهای مرتبط

  • تبلیغات ویژه

  • پایان تبلیغات