»  کلیپ های خبری   »   شعارهایی که در زمان رای دادن خاتمی در جماران داده شد


شعارهایی که در زمان رای دادن خاتمی در جماران داده شد

01:00
132
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

شعارهایی که در زمان رای دادن خاتمی در جماران داده شد

محمدرضا خاتمی تحت تدابیر امنیتی شدید به جماران رفت و رای خود را به صندوق انداخت

دوستی با انتشار این ویدئو در اینستاگرام خود نوشت:

گه ملحد و گه دهري و كافر باشد
گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
بايد بچشد عذاب تنهايي را
مردي كه ز عصر خود فراتر باشد