»  کلیپ های خبری   »   سایه فقر بیخ گوش تهران


سایه فقر بیخ گوش تهران

06:54
6
۱۷ فروردین ۱۳۹۶

نگاه تاسف برانگیز بنیاد مسکن به رفع مشکل ساکنان این روستا !

زندگی در «قلعه» یعنی زندگی لابه‌لای موش‌ و مار و عقرب؛

یعنی آب کشیدن از چاهی که مدتی پیش لاشه توله سگی را از آن بیرون کشیدند؛

یعنی زندگی زیر سقف سوراخ؛

یعنی زندگی سخت زیر سایه برج‌های پایتخت … .

سایه فقر بیخ گوش تهران


لذت تماشای فیلم های جدید
در ملکانه تماشا کنید
www.molkaneh.com

پاسخ دهید

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.

ویدئوهای مرتبط