»  کلیپ های خبری   »   سایه فقر بیخ گوش تهران


سایه فقر بیخ گوش تهران

06:54
38
۱۷ فروردین ۱۳۹۶

نگاه تاسف برانگیز بنیاد مسکن به رفع مشکل ساکنان این روستا !

زندگی در «قلعه» یعنی زندگی لابه‌لای موش‌ و مار و عقرب؛

یعنی آب کشیدن از چاهی که مدتی پیش لاشه توله سگی را از آن بیرون کشیدند؛

یعنی زندگی زیر سقف سوراخ؛

یعنی زندگی سخت زیر سایه برج‌های پایتخت … .

سایه فقر بیخ گوش تهران

ویدئوهای مرتبط

  • تبلیغات ویژه


  • پایان تبلیغات