»  سینما و تلوزیون   »   روایت جنگ ايران و آمريکا در مستند رودررو با شيطان 2


روایت جنگ ايران و آمريکا در مستند رودررو با شيطان 2

55:27
340
۰۹ آبان ۱۳۹۶

روایت جنگ ايران و آمريکا در مستند رودررو با شيطان 2

سومين قسمت و ديدني ترين قسمت مستندهاي سه گانه ثريا در ارتباط با اقتدار دريايي ايران اسلامي به بررسي دست آوردهاي کنوني کشورمان و وضعيت امروز نيروي دريايي در قياس با تهديدات آمريکا در خليج فارس پرداخته است.

ویدئوهای مرتبط