»  دانش و فناوری   »   تکنولوژی جدید دستگاه برش ورق های فلزی


تکنولوژی جدید دستگاه برش ورق های فلزی

03:58
38
۱۰ مرداد ۱۳۹۶

تکنولوژی جدید دستگاه برش ورق های فلزی

 


لذت تماشای فیلم های جدید
در ملکانه تماشا کنید
www.molkaneh.com

پاسخ دهید

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.

ویدئوهای مرتبط