»  سبک زندگی   »   تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان


تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان

03:00
95
۰۵ شهریور ۱۳۹۶

تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان

خانم تینوش مشیری فر، روان درمانگر کودک، در رابطه با تاثیر کمال گرایی والدین بر کودک توضیحات ارزنده ای ارائه کرده اند.