»  سبک زندگی   »   تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان


تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان

03:00
38
۰۵ شهریور ۱۳۹۶

تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان

خانم تینوش مشیری فر، روان درمانگر کودک، در رابطه با تاثیر کمال گرایی والدین بر کودک توضیحات ارزنده ای ارائه کرده اند.

 


لذت تماشای فیلم های جدید
در ملکانه تماشا کنید
www.molkaneh.com

پاسخ دهید

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.