»  سبک زندگی   »   تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان


تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان

03:00
167
۰۵ شهریور ۱۳۹۶

تاثیر کمال گرایی والدین بر کودکان

خانم تینوش مشیری فر، روان درمانگر کودک، در رابطه با تاثیر کمال گرایی والدین بر کودک توضیحات ارزنده ای ارائه کرده اند.

 

ویدئوهای مرتبط

  • تبلیغات ویژه

  • پایان تبلیغات