»  متفرقه   »   بغل کردن مجانی در تهران !


بغل کردن مجانی در تهران !

96
۱۰ فروردین ۱۳۹۶

بغل کردن مجانی در تهران !

طرح بغل کردن رایگان یا آغوش مجانی پروژه ای است خودجوش و مدتهاسات که در بسیاری از شهرهای جهان اجرا می شود.

ویدئویی در شبکه های اجتماعی از اجرای طرح بغل رایگان در خیابان های تهران منتشر شده است که به شت مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
به نظر می رسد جوانانی که اقدام به انجام فعالیت های این چنینی در کشورهای مختلف می کنند، می خواهند در این شهرهای تاریک از احساس و پرجمعیت نشان دهند که در پی احیای روابط گرم و انسان دوستانه هستند.

واکنش کاربران نسبت به این موضوع بسیار متفاوت است. برخی از این حرکت استقبال می کنند و می گویند تقلید اگر زیبا باشد و به زیبا شدن زندگی در کلان شهر ها کمک می کند.

کاربری می نویسد ای کاش بابغل ودرآغوش گرفتن ولبخند به لب آوردن ،مشکلات حل میشد.کارشان خوب وشایسته تقدیره.
برخی نیز این کار را تقلید کورکورانه تلقی می کنند و بر این باورند که جای افتادن چنین اقداماتی در جامعه به زمان زیادی نیاز دارد.
ولی با نگاهی کلی به کامنت کاربران ایرانی نسبت به این موضوع می توان مشاهده نمود که اکثر کاربران نسبت به این موضوع دیدگاه مثبت دارند و حرکت این جوانان را تحسین می کنند.