»  کلیپ های خبری   »   باز هم ترامپ مقابل یک زن ضایع شد


باز هم ترامپ مقابل یک زن ضایع شد

00:19
326
۰۵ مهر ۱۳۹۶

باز هم ترامپ مقابل یک زن ضایع شد

این بار بانوی اول لهستان، از دست دادن با ترامپ خود داری کرد.

دست دادن دونالد ترامپ بار دیگر در کانون توجه رسانه ها قرار گفت.

این بار در ورشو، همسر رئیس جمهور لهستان به طور سهوا” با دیدن ملانیا ترامپ، با وی دست داد و از رئیس جمهور آمریکا غافل شد.

چهره ترامپ به خاطر این موضوع بسیار غم آلود به نظر می رسد.

ویدئوهای مرتبط

  • تبلیغات ویژه

  • پایان تبلیغات