ترانه افغانی بوی باران میدهد اغوش تو

ترانه افغانی بوی باران میدهد اغوش تو

ترانه افغانی بوی باران میدهد اغوش تو بوی باران میدهد اغوش تو.........مرده را جان میدهد اغوش تودانلود ترانه...

۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۶

زلزله در افغانستان هنگام پخش اخبار

زلزله در افغانستان هنگام پخش اخبار

کانال تلویزیونی آ ت ان در سایت یوتیوب وقوع زمین لرزه را در این کشور منشتر کرده است....

۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۴

هدیه به مهاجرین افغانستانی: روزتان مبارک + فیلم

139405281518324115911003

روزهای پراتفاق مهاجرین افغانستانی، فرا رسیده است. این روزها صفحات خیلی از رسانه‌ها، مشغول انعکاس اتفاقات مربوط به مهاجرین افغانستانی است.اتفاقاتی که خیلی اوقات با تلخی مواجه است و خیلی اوقات هم با شیرینی روزگار....

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۴