گزارش CNN از نقاشی‌های سورئالش بر دیوارهای تهران

گزارش CNN از نقاشی‌های سورئالش بر دیوارهای تهران

مهدی قدیانلو و نقاشی‌های سورئالش بر دیوارهای تهران وقتی‌ که نام از هنرِ سورئالِ خیابانی می آید شاید تهران اولین جایی‌ نباشد که در ذهن شما مجسم شود. ولی‌ بعد از دیدنِ این تصاویر که مهدی قدیانلو بر دیوار‌های پایتخت کشیده حتما...

۰۷ / ۰۲ / ۱۳۹۶

بغل کردن مجانی در تهران !

بغل کردن مجانی در تهران !

بغل کردن مجانی در تهران ! طرح بغل کردن رایگان یا آغوش مجانی پروژه ای است خودجوش و مدتهاسات که در بسیاری از شهرهای جهان اجرا می شود. ویدئویی در شبکه های اجتماعی از اجرای طرح بغل رایگان در خیابان های تهران...

۱۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶