شهر مانائوس یکی از شهرهای میزبان بازیهای جام جهانی2014 برزیل است

سایت گل- شهر مانائوس با ورزشگاه «آرنا آمازونیا» که در حال ساخت است در ساحل ریو نگرو قرار دارد و یکی از شهرهای میزبان جام جهانی 2014 برزیل است. دراینجا می توانید تصاویری از این شهر و ورزشگاه در حال ساخت آن را ملاحظه کنید:
foton

foton

foton


foton

foton

foton

foton

foton

foton
foton

foton

foton

foton

foton