سرمربی توپچی ها برای تقویت تیمش به یک مهاجم طراز اول نیاز دارد

سایت گل- کریسمس نزدیک شده و حالا کودکان زیادی در اروپا و آمریکا منتظر هستند تا ببینند بابانوئل برای شان چه هدیه ای می آورد.

البته خیلی از بزرگترها هم هستند که منتظر هدیه اند؛ مثل آرسن ونگر که برای سال جدید، به یک مهاجم تراز اول نیاز دارد؛ تا بتواند بعد از 9 سال، تیمش را به یک جام برساند.

در لیست آرزوی های ونگر مهاجمانی مثل دیه گو کاستا، لواندوفسکی و یورنته دیده می شوند اما اینکه کدام یک از آنها، در یک بسته زیبا، زیر درخت کریسمس ونگر در امیریس خواهد بود، سوالی است که باید برای رسیدن به پاسخ تا آخر ژانویه صبر کرد.