زنجاني كه در يكي از سالن هاي فوتسال ورزشگاه كارگزان و همراه با علي پروين، فوتسال بازي مي كند در گفتگويي خودماني با سلطان از علاقه خود براي خريد پرسپوليس خبر داده

چند هفته اي است كه بحث فروش استقلال و پرسپوليس به صورت جدي مطرح شده و از بخش خصوصي خواسته شده تا به ورزش بيايد و در اين دو تيم پرطرفدار سرمايه گذاري كند. براي خريد پرسپوليس، گويا اولين خريدار بابك زنجاني است كه اظهار علاقه كرده تا مالك اين باشگاه پرطرفدار باشد. بابك زنجاني علاقه ويژه اي به فوتبال دارد و اين موضوع را بارها در صحبت هاي خود نشان داده است. زنجاني كه در يكي از سالن هاي فوتسال ورزشگاه كارگزان و همراه با علي پروين، فوتسال بازي مي كند در گفتگويي خودماني با سلطان از علاقه خود براي خريد پرسپوليس خبر داده و از او خواسته تا پيشقدم شود و زمينه را فراهم كند.
زنجاني در صحبت با پروين حتي حاضر شده 200 ميليارد نقد بدهد تا مالك پرسپوليس شود. بايد ديد آيا با پيشنهاد زنجاني كه اكنون مالك سورينت است موافقت مي شود يا نه؟