او مقابل ژروم بواتنگ قرار خواهد گرفت.

سایت گل – کوین پرینس بواتنگ از غنا گفت که از قرعه تیمش بسیار راضی است: «این قرعه رویایی من بود. می‌توانید ببینید که آرزوها به حقیقت می‌پیوندند. من واقعا منتظر دوئل با برادرم در جام جهانی بودم. همچنین بازی مقابل جرمین جونز، هم‌تیمی‌ام عالی خواهد بود.»

غنا با آلمان، پرتغال و آمریکا هم‌گروه شده است.