همیشه در تهران با گشت و گذار در خیابانها با ساختمانهای جدید و گاهاً مرموز برخورد می‌کنیم. یکی از آنها ساختمانی در ازگل است که با سرمایه گذاری ژاپنی‌ها تاسیس شده که خدمات ریلکسی ارایه می‌کند.

پاتوق ژاپنی بچه پولدارهای تهران ! - پاتوق ژاپنی بچه پولدارهای تهران ! -

پاتوق ژاپنی بچه پولدارهای تهران ! - پاتوق ژاپنی بچه پولدارهای تهران ! - پاتوق ژاپنی بچه پولدارهای تهران ! -

منبع:فردا