همیشه در تهران با گشت و گذار در خیابانها با ساختمانهای جدید و گاهاً مرموز برخورد می‌کنیم. یکی از آنها ساختمانی در ازگل است که با سرمایه گذاری ژاپنی‌ها تاسیس شده که خدمات ریلکسی ارایه می‌کند.

پاتوق بچه مایه دارهای تهران +تصاویرپاتوق بچه مایه دارهای تهران +تصاویر

زاپنیپاتوق بچه مایه دارهای تهران +تصاویرپاتوق بچه مایه دارهای تهران +تصاویر

منبع:فردا